Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

DÜZELTME İLANI

31.10.2020 tarihli ve 31290 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 8783/1-1 ilan numaralı Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfının kuruluş ilanında, vakfın mal varlığı 80.000-TL (Seksenbin Türk Lirası) olarak düzeltilmiştir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

10116/1-1

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAV İLANI

Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının Merkez (Ankara) ve İstanbul Çalışma Grubunda görevlendirilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi aşağıda görev yeri, sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı belirtilen Müfettiş Yardımcısı kadrolarına yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşan ve her iki bölümü de Ankara’da yapılacak olan yarışma sınavı ile müfettiş yardımcısı alınacaktır.

A- Sınava katılabilmek için;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara sahip olmak,

2- Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3- 01.01.2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

4- ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yılında yapılan A grubu kadrolara atanacaklar için Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSSP48 puan türünden 80 ve daha üzeri puan alan adaylar arasından yapılacak başvurularda en yüksek puan sıralamasına göre ilk 100 kişi içerisinde bulunmak, (Puanı 100. aday ile eşit olan adaylar da sınava kabul edilecektir.)

5- 2018-2019-2020 yıllarında yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarının (YDS) birisinde en az (E) seviyesinde başarılı olmak.

6- Sınava girmek isteyen adaylar tarafından 27.9.2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vakıflar Yönetmeliğinin Ek 22’deki form doldurulacak ve buna;

a) Son 6 ay içinde çekilmiş 4,5×6 ebatında 4 adet vesikalık fotoğraf,

b) Mezuniyet Belgesinin aslı, Genel Müdürlükçe onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınan çıktısı,

c) KPSS ve YDS sonuç belgesi,

d) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına,

– Sabıka kaydı bulunmadığına,

– Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde, her türlü iklim ve yolculuk koşullarında görev yapmaya elverişli olduğuna,

Dair adayın el yazısıyla yapacağı beyan eklenecektir.

7- Başvuru formu ile belgelerde yer alan bilgilerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ve girme şartlarını taşımadığı halde sınava girdiği anlaşılanlar sınava ilişkin haklarını kaybederler.

8- Adaylar, Bayındır 1 Sokak No: 3 Kızılay / ANKARA adresindeki Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına doğrudan veya iadeli taahhütlü posta ile müracaat edeceklerdir.

9- En son müracaat tarihi 18.12.2020 günü mesai bitimine kadar olup, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

10- Yarışma Sınavı Giriş Belgesi 28.12.2020 tarihinden itibaren 15.01.2021 tarihi mesai saati sonuna kadar Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından alınacak, Yarışma Sınavı Giriş Belgesi olmayan aday sınava alınmayacaktır.

11- Yarışma Sınavı 16.01.2021 tarihinde, yarışma sınavı giriş belgesinde gösterilen yer ve saatte yapılacaktır. Yazılı yarışma sınavını kazananlar, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ilan panolarında duyurulacağı gibi https://vgm.gov.tr internet adresinde de ilan edilecek ve yazılı yarışma sınavı kazandıkları kendilerine yapılacak yazılı tebligatla bildirilerek sözlü yarışma sınavına davet edileceklerdir.

12- Sınavda uyulacak esaslar https://vgm.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır.

B- Sınav Konuları:

A) Muhasebe

a-Genel Muhasebe

b-Şirketler Muhasebesi

c- Envanter ve Bilanço

d- Bilanço Analizi ve Teknikleri

e- Ticari Hesap

B) İktisat

a- Genel İktisat Prensipleri ve Teoriler

b- Para-Banka, Kredi ve Konjonktür, Milli Gelir

c- İşletme İktisadi

d- Planlama

e- Uluslararası İktisat, Türkiye Ekonomisi

C) Maliye

a- Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası

b- Türk Vergi Kanunlarının Esasları, Tatbikatı

c- Kamu Giderleri ve Kamu Kredisi

d- Bütçe: Genel, Katma, Özel ve Özerk Bütçeler

D) Hukuk

a- Anayasa Hukuku: Genel Esaslar

b- İdare Hukuku: Genel Esaslar, İdari yargı ve İdari Yargının Teşekkülü

c- Medeni Hukuk: Genel Esaslar, Ayni haklar (Eşya Hukuku), Miras ve Vakıflar

d- Borçlar Hukuku: Genel Esaslar

e- Ticaret Hukuku: Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak

f- Ceza Hukuku: Genel Esaslar ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler

g- Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku: Genel Esaslar

h- İcra-İflas Hukuku

E) Kompozisyon sınavı,

Kompozisyon sınavı klasik, bilim sınavı test usulünde yapılacaktır.

İlan olunur.

 

Yaklaşım Kariyer – KPSS, ALES, DGS, ÖABT Kursu ANKARA

ETİKETLER: GENEL KÜLTÜRGENEL YETENEKGYGKA GRUBUALESDGSALES KURSUDGS KURSUANKARA YAKLAŞIM KARİYERKPSS KURSU ANKARAANKARA KPSS KURSUYAKLAŞIM KARİYER ANKARA, B GRUBU , KAHİNÇİLİNGİRYAKLAŞIMYAKLAŞIM KARİYERDENEME SINAVIEĞİTİM BİLİMLERİİSTATİSTİKİSTATİSTİK KURSUKPSSKPSS KURSUKPSS P-3KPSS P-10KPSS P-20KPSS P21,  KPSS P-93KPSS P-94KPSSP3KPSS P3MEBTÜRKÇEMATEMATİKTARİHCOĞRAFYAVATANDAŞLIKMALİYEMUHASEBEİKTİSATHUKUKKAMU YÖNETİMİÖABTÖABT KURSUÖSYM UZMAN YARDIMCILIK KURSUGELİR UZMAN YARDIMCILIĞI KURSUGUYGUY KURSUSAYIŞTAY KURSUADLİ HAKİMLİK KURSUİDARİ HAKİMLİK KURSUSAYIŞTAY KURSU,  ÖĞRETMENLİK KURSU, EN İYİ KPSS KURSUTÜRKİYE 1.SİKPSS TÜRKİYE 1.Sİ