Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

4857 sayılı iş Kanunu ile mezkür Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde istihdam edilme üzere, iŞKUR açık ilanında belirtilen genel ve özel şartları sağlayan adaylar arasından Sürekli işçi alımı yapılacaktır.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesinde istihdam edilecek işçiler, anılan Yönetmeliğin Geçici 6’ıncı maddesine istinaden, sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurası ile belirlenecek olup, tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayısı kadar da yedek aday doğrudan noter kurasıyla belirlenecektir.

Üniversitemiz Genel Sekreterliği ile İdari ve Mali işler Dairesi Başkanlığında istihdam edilecek işçiler, noter kurası ile belirlenecek açık iş gücü sayısının (ilan edilen kadro sayısı) 4 (dört) katına kadar çağrılacak adaylar arasından, yapılacak Sözlü Sınav sonucuna göre belirlenecektir.

işçi alımına ilişkin bu ilana başvurular Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden 03/12/2020 – 07/12/2020 tarihleri arasında elektronik (online) olarak yapılacaktır. Kura yeri, tarihi ve saati iŞKUR açık iş ilanında belirtilecektir.

ilan edilen tüm pozisyonlara atanacaklar için deneme süresi 4857 sayılı iş Kanunu uyarınca 2 (iki) aydır.

Başvuru şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları; ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında sonlandırılacaktır.

işçi alım sürecinin her aşamasında; sözlü sınav yeri, tarihi, saati ve atanacak adaylardan istenilecek belgeler ve söz konusu belgelerin teslim tarihine ilişkin tüm bilgilendirme ve duyurular, Üniversitemizin https://kku.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir. Bu hususlara dair adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilanlar tebligat mahiyetinde olacaktır.

 

Yaklaşım Kariyer – KPSS, ALES, DGS, ÖABT Kursu ANKARA

ETİKETLER: GENEL KÜLTÜRGENEL YETENEKGYGKA GRUBUALESDGSALES KURSUDGS KURSUANKARA YAKLAŞIM KARİYERKPSS KURSU ANKARAANKARA KPSS KURSUYAKLAŞIM KARİYER ANKARA, B GRUBU, KAHİNÇİLİNGİRYAKLAŞIMYAKLAŞIM KARİYERDENEME SINAVIEĞİTİM BİLİMLERİİSTATİSTİKİSTATİSTİK KURSUKPSSKPSS KURSUKPSS P-3KPSS P-10KPSS P-20KPSS P21,  KPSS P-93KPSS P-94KPSSP3KPSS P3MEBTÜRKÇEMATEMATİKTARİHCOĞRAFYAVATANDAŞLIKMALİYEMUHASEBEİKTİSATHUKUKKAMU YÖNETİMİÖABTÖABT KURSUÖSYM UZMAN YARDIMCILIK KURSUGELİR UZMAN YARDIMCILIĞI KURSUGUYGUY KURSUSAYIŞTAY KURSUADLİ HAKİMLİK KURSUİDARİ HAKİMLİK KURSUSAYIŞTAY KURSU,  ÖĞRETMENLİK KURSU, EN İYİ KPSS KURSUTÜRKİYE 1.SİKPSS TÜRKİYE 1.Sİ