HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 2018 veya 2019 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak (bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır) sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (On) katı aday arasından. Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre 39 (Otuz dokuz) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

1-BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olmak,

 • b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • c) (b) Bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıl, diğerleri için en az 5 (beş) yıl mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

 • d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
 • e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B.ÖZEL ŞARTLAR

 • I- Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Uzmanı (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
 • a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 5.000 (beş bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde en az 3 (üç) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak.
 • b) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı konusunda, sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları ile Bilgi Güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi ve risk yönetimi konularında uygulama bilgisine sahip olmak ve sertifikanın başarı ile alındığı en az bir uygulamada aktif rol almak.
 • c) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı en az iç tetkikçi sertifikasına sahip olmak,
 • d) Siber olaylara müdahale (SOME) konusunda kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 • e) Kurumsal KVKK süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

II-Bilgi Güvenliği Savunma Uzmanı (2 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

 • a) Intrusion Prevention System (IPS), URL filtering, Mail Gatevvay, Antivirüs, DLP, Application Control, Sandbox cihazlarının kurulum, yapılandırma, yönetimi konularında tecrübeli olmak ve en az 3 üründe deneyimini gösteren belge sahibi olmak,
 • b) Merkezi iz kaydı (log) ve S1EM yönetimi konusunda tecrübeli olup, siber olayların tespiti için korelasyon yönetimi yapabilecek bilgiye sahip olmak,
 • c) Sızma (penetration) testleri konusunda bilgi sahibi olmak.
 • d) Nessus, Acunetix. BurpSuit, Nmap. Wireshark. Netsparker, AppScan, Openvas vb. Sızma testleri ve güvenlik açığı değerlendirme araçlarından deneyimli olmak.
 • e) Zafiyet yönetimi ve zafiyetlerin giderilmesi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • f) Veritabanı güvenliği ve Database Firewall (DBF) konusunda bilgi sahibi olmak,
 • g) UNIX. Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri ve güvenliği konusunda bilgili olmak, h) Ağ aktif cihazları, TCP/IP, portlar ve protokoller konusunda bilgili olmak,
 • i) Active Directory, Exchange Server. SCCM, DNS, DHCP gibi Microsoft teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak.

Tercihen;

 • a) CCNA sertifikasına sahip olmak
 • b) IS027001. COBIT ve benzeri Bilgi Güvenliği Standartları konusunda bilgi sahibi olmak.
 • III- Ağ Uzmanı (2 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
 • a) En az 1.000 istemcili yerel alan ağma (LAN) ve birden fazla lokasyonda geniş alan ağına (WAN) hizmet veren bilgi işlem birimlerinde ağ yöneticiliği yapmış olmak.
 • b) Tercihen Juniper. Cisco, Fortigate ve HP gibi alanında pazar lideri ağ cihazlarını hizmet seviyelerine uygun şekilde yönetebilmek.
 • c) Kablolu Kablosuz ağlar. Tunelling, Routing. Switching, VPN, DDOS, IDS/IPS, QoS, BGP, Netflovv. DNS, DHCP, 802.11 a/b/g/n/ac teknolojilerinde yetkin olmak,
 • d) IPS, WAF, WEBlilter, APPfılter. Dos. Ddos vb güvenlik çözümleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • e) Orta seviyede istemci işletim sistemleri ve sunucu işletim sistemlerinde yetkin olmak,
 • f) Tercihen CCNA, CCNP veya muadili ağ sertifikalarına sahip olmak,
 • g) Sistemlerin performansının izleyerek, bu doğrultuda kapasite planlaması yapmak ve iyileştirmeye yönelik öneriler hazırlayabilmek,
 • h) Takım çalışmasına yatkın olmak.
 • i) Ağ cihazlarının güvenliğini ve iş sürekliliğini sağlayabilmek,
 • j) Ağ altyapısı için operasyonel standartları belirlemek, mevcut süreç ve prosedürleri geliştirmek/iyileştirmek en iyi uygulamaların entegrasyonunu sağlayarak, gerekli dokümantasyonu hazırlayabi İmek,
 • IV- Kıdemli Ağ Uzmanı (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katma Kadar)
 • a) Yerel alan ağ (LAN), kablosuz yerel ağ (WLAN), sanal özel ağ (VPN) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 • b) Antivirüs, Antispam, Firewall, IDS, IPS, içerik fıltreleme gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bilgi işlem merkezlerinde en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,
 • c) Yük dengeleme (Load Balancer) teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak, kurulumu ve işletimi hususlarında tecrübe sahibi olmak.
 • d) En az 2.500 istemcisi bulunan büyük ölçekli kurumsal bir işyerinde (tercihen kamu kurumu) en az 5 (beş) yıl ağ uzmanı olarak çalışmış olmak.
 • e) Ana omurga anahtarı (Backbone switch), kenar anahtarı (kenar switch) kurulumu, konfigürasyonu ve yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak, (Tercihen Cisco. HP, Aruba Switchleri hakkında bilgi sahibi olmak)
 • f) NAC (Netvvork Access Control) teknolojisi ve Cisco VOIP çözümleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • g) DNS. DHCP, NAT, BGP, OSPF, VRF. MPLS, Cisco VSS-VPC/HP IRF konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • h) Ağ alt yapısındaki cihazların ve ağın durumunu yönetim amaçlı kullanılan netvvork analiz araçları kullanmış olmak.
 • i) CCNP sertifikasına sahip olmak.

V- Kıdemli Sistem Yöneticisi (2 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

 • a) En az 1.000 istemedi etki alanı bulunan (domain) ve birden fazla lokasyonda hizmet veren bilgi işlem birimlerinde sistem yöneticiliği yapmış olmak,
 • b) Microsoft İşletim Sistemleri. Microsoft Domain Controller, Active Directory ve Windows Server Clustering, Site Management hakkında ileri düzeyde operasyonel tecrübe sahibi olmak,
 • c) Temel Linux servislerinin kurulumu ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi (BIND. Postfıx, sendmail, vb)
 • d) Sanallaştırma teknolojileri üzerine mimari tasarım yapabilmek, kurup yönetebilmek, kısa orta ve uzun vade de kapasite planları çıkarabilecek teknik bilgiye sahip olmak,
 • e) Her katmanda etki alanı konsolidasyonu projelerinde bulunmuş tecrübe sahibi.
 • f) Sunucu servisleri seviyesinde mimari altyapı tasarımı yapıp işletebilecek seviyede teknik bilgi sahibi olmak.
 • g) Orta seviye network bilgisine sahip olmak.
 • h) Orta seviye Linux işletim sistemi bilgisine sahip olmak.
 • i) Veri/e-posta arşivleme ve yedekleme teknolojileri konusunda ileri seviyede bilgi sahibi olmak.
 • j) ileri seviye Powershell scripti yazabilecek ve GPO yönetebilecek yetkinliğe sahibi olmak,
 • k) Tercihen NETAPP. EMC, HITACHI gibi alanında pazar lideri depolama cihazlarını hizmet seviyelerine uygun şekilde yönetebilmek,
 • 1) Object Storage Yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
 • m) Proje Yönetim Birimleri ile ortak çalışabilecek, teknik liderlik yapabilecek seviyede proje görev yönetimi konusunda bilgi sahibi.
 • n) Temel sunucu (web. mail, domain, DNS) servislerinin iş sürekliliğini tasarlayıp kurabilecek.

o) Tercihen MS Sistem Mühendisi Sertifikalarını almış olmak,

p) Operasyonel seviyede süreç oluşturabilmek geliştirmek ve uygulamasından sorumlu olmak,

 • VI- İş Zekası Uzmanı (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
 • a) İstatistiksel analiz teknikleri ile veri analizi konusunda tecrübe sahibi olmak.
 • b) Ekonometrik modeller konusunda çalışmış olmak,
 • e) Veri Ambarı. OLAP (Online Analytical Processing) konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak.
 • d) Veritabanı uygulamaları (SQL, PL/SQL. Oracle, PostgreSQL vb.) konusunda deneyim sahibi olmak.
 • e) Bağıntı, sınıflandırma, regresyon, zaman içinde sıralı örüntüler. benzer zaman sıraları, istisnalar (fark saptanması) konularında bilgi sahibi olmak,
 • f) Oracle, PostgreSQL, MS SQL, Cloudera Impala veritabanları konusunda bilgi sahibi olmak.
 • g) iş zekası ürünlerinde (Oracle BI, SAP BI. Microsoft BI vb.) bilgi sahibi olmak,
 • h) Oracle ODI kullanarak ETL. OLAP ve OLTP modelleri geliştirme ve iyileştirme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • i) Anlık değişen veri aktarımı (CDC) çözümleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
 • j) Big Data teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • k) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,
 • 1) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,
 • m) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

n) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak uygulayabiliyor olmak.

Tercihen;

 • a) Tercihen Linux kurulumu ve yönetimi (Red Hat. Oracle Enterprise Linux, Süse Linux, CentOS) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • b) Büyük ölçekli bir kurumda en az bir veri ambarı tasarlamış ve iş zekası araçlarıyla rapor sunmuş olmak,
 • VII – Kıdemli İş Zekası Uzmanı (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)
 • a) Veri Ambarı. OLAP – Online Analytical Processing, iş zekası konularında tecrübe sahibi olmak,
 • b) Veritabanı uygulamaları (SQL. PL/SQL. Oracle, PostgreSQL vb.) konusunda deneyim sahibi olmak.
 • c) Bağıntı, sınıflandırma, regresyon. zaman içinde sıralı örüntüler, benzer zaman sıraları, istisnalar (fark saptanması) konularında bilgi sahibi olmak.
 • d) Oracle, PostgreSQL. MS SQL, Cloudera Impala veritabanları konusunda bilgi sahibi olmak.
 • e) İş zekası ürünlerinde (SAP BL Microsoft Power BI vb.) bilgi sahibi olmak.
 • f) SAP Data Services (ETL), BOBJ Xcelsius. Design Studio ve Lumira ile geliştirme konusunda tecrübeli olmak.
 • g) BOBJ WEBI/Universe geliştirmeleri konusunda en az 3 projede çalışmış olmak,
 • h) Anlık değişen veri aktarımı (CDC) çözümleri konusunda tecrübe sahibi olmak.
 • i) Big Data teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • j) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,
 • k) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak.
 • 1) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek.
 • m) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak uygulayabiliyor olmak

Tercihen;

 • a) Design studio ve Lumira ürünleri için SDK ile komponent geliştirme ve harita(GIS) entegrasyonu konularında çalışmış olmak
 • b) Büyük ölçekli bir kurumda en az üç (3) veri ambarı tasarlamış ve iş zekası araçlarıyla rapor sunmuş olmak.
 • VIII- Veri Tabanı Yöneticisi (2 Kişi-Tanı Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
 • a) n-katmanlı (n-tier) sistemlerde tecrübeli olmak,
 • b) Unix, Linux ve BASH script konularında bilgili olmak,
 • c) Cluster mimarisine sahip sistemlerde tecrübeli olmak,
 • d) PostgreSQL veritabanı ve uygulama sunucularında yönetim, eniyileme (tuning) konusunda tecrübeli olmak.
 • e) Büyük boyutlu veritabanı tablolarında eniyileme (tuning) yapabilmek.
 • f) İlişkisel veritabanı tasarımı konusunda tecrübe sahip olmak.
 • g) SQL, PL/SQL dilini iyi bilmek,
 • h) Stand-by veritabanı kurabilmek ve işletmek.
 • i) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak.
 • j) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,
 • k) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak uygulayabiliyor olmak.

Tercihen;

 • a) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak.
 • b) En az 1 (bir) projede Oracle’dan PostgreSÇL geçişi yapmış olmak.
 • IX- Kıdemli Veri Tabanı Yöneticisi (1 Kişi -Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
 • a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde, kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında veritabanı yöneticisi (admin) olarak en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek.
 • b) Oracle veritabanı sistem yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,
 • c) Oracle lig, 12c (RAC) veri tabanı tasarım, kurulum, izleme ve yönetiminde bilgili ve deneyimli olmak,
 • d) Oracle Backup. Recovery, RAC (Real Application Cluster), performance /SQL Tuning, PL/SQL ve RMAN felaket yönetimi ve iş sürekliliği alanında bilgili ve deneyimli olmak.
 • e) Oracle veritabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu / normalizasyonu konularına bilgili ve deneyimli olmak.
 • f) Oracle Dataguard kurulumu, yapılandırılması ve yönetimi konularında bilgili ve deneyimli olmak.
 • g) Oracle upgrade ve patching konusunda bilgili ve deneyimli olmak,
 • h) Oracle Weblogic 1 Ig ve 12c uygulama sunucusu kurulum ve yönetimi konusuna bilgili ve deneyimli olmak,
 • i) Oracle Exadata mimarisi, performansı, bakımı konularında bilgili ve deneyimli olmak,
 • j) Oracle Otomatik Depolama Yönetimi (ASM -Automatic Storage Management) konusunda bilgi sahibi olmak.
 • k) PostgreSQL veritabanı konusunda tecrübe sahibi olmak.
 • 1) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak.
 • m) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

n) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak uygulayabiliyor olmak,

 • X- Kıdemli Veri Tabanı Yöneticisi (1 Kişi -Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)
 • a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde, kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında veritabanı yöneticisi (admin) olarak en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak,
 • b) PostgreSQL veritabanı yönetimi, kurulumu, yapılandırılması, iyileştirilmesi ile SQL ve PL/PgSQL programlama tecrübesine sahip olmak.
 • c) SQL. PL/ PgSQL iyileştirme (tuning) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • d) İlişkisel veritabanı tasarımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 • e) Veri mimarisi tasarımı (pgBouncer, pgBackrest. master. slave) veri modelleme. metadata yönetimi, veritabanı migrasyonu konularında deneyimli olmak,
 • f) UNIX ve Linux türevleri işletim sistemleri yönetimi (admin) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • g) Bağlantı havuzu, yedekleme ve replikasyon yönetimi konularında deneyimli olmak,
 • h) PostgreSQL Performans izleme ve log analizinde deneyimli olmak.
 • i) Veritabanlarında Yüksek Erişilebilirlik (HA – High Availability) ve Felaket Kurtarma (DR-Disaster Recovery) süreçlerinde uzman ve bu teknolojileri kurgulayabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak.
 • j) Ansible. Puppet. Chef gibi araçlarla veritabanı sunucularının yapılandırılması ve yönetimi konusunda tecrübeli olmak.
 • k) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,
 • 1) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,
 • m) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak uygulayabiliyor olmak,
 • XI- Kıdemli Uygulama Sunucusu Yöneticisi (1 Kişi -Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)
 • a) Kubernetes ortamında tecrübe sahibi olmak.
 • b) Tomcat. Weblogic, Nginx uygulama sunucularının kurulumu, yönetilmesi konularında tecrübe sahibi olmak
 • c) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,
 • d) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,
 • e) Microservice mimarisinde en az 5 (Beş) yıl tecrübeli olmak,
 • f) GİT. SVN gibi versiyon kontrol sistemleri hakkında bilgili sahibi ve deneyimli olmak,
 • g) Konteyner mimarisine hakim olmak.
 • h) Performans optimizasyonu konusunda deneyimli olmak.
 • i) İleri javascript bilgisine sahip olmak.
 • j) Linux sistem yöneticiliğinde en az 5 (beş) yıl tecrübeli olmak.
 • k) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak.
 • I) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak.
 • m) Nesne tabanlı programlama yazılım dillerinde tecrübe sahibi olmak.

Tercihen;

 • a) CI/CD. GITLab CI. Jenkins teknolojilerine hakim olmak.
 • b) EmberJS, Angular, ReactJs gibi javascript frameworkleri/kütüphaneleri hakkında tecrübe sahibi olmak
 • e) Açık kaynak kod geliştirme / yaygınlaştırma ekosistemine hakim olmak.
 • XII- Yazılım Geliştirme Uzmanı (8 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katma Kadar)
 • a) İlişkisel veritabanı üzerinde çalışan JAVA veya J2EE ile program geliştirmiş olmak ve en az 3 (Üç) yıl tecrübeli olmak.
 • b) UML – Unified Modeling Language ile nesneye yönelik analiz, tasarım ve yazılım dokümantasyonu ve raporlama konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 • c) Spring, Spring MVC ve ORM araçları (özellikle Hibernate) konusunda deneyimli olmak,
 • d) Git. SVN gibi versiyon kontrol sistemleri hakkında bilgili ve deneyimli olmak,
 • e) Web tabanlı uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak,
 • f) SOA – Service Oriented Architecture hakkında bilgili ve deneyimli olmak,
 • g) Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,
 • h) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,
 • i) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,
 • j) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak.
 • k) Kurumsal mimari konusunda bilgi sahibi olmak.
 • 1) Kurumsal web tabanlı uygulamalarda tecrübeli olmak.

Tercihen;

 • a) Microservice mimarileri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • b) EmberJS, Angular. ReactJs gibi javascript frameworkleri/kütüphaneleri hakkında bilgi sahibi olmak,m) Temel javascript bilgisine sahip olmak,
 • c) Bootstrap gibi ess kütüphaneleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • d) Test Güdümlü Programlama, Refactoring, Nesneye Yönelik Prensipler, Tasarım Kalıpları konularında deneyimli olmak.
 • XIII- Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (12 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt SözleşmeÜcret Tavanının 3 Katına Kadar)

  a) İlişkisel veritabanı üzerinde çalışan JAVA veya J2EE ile program geliştirmiş olmak ve en az 5 (Beş) yıl tecrübeli olmak.

 • b) UME – Unified Modeling Language ile nesneye yönelik analiz, tasarım ve yazılım dokümantasyonu ve raporlama konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • c) Spring, Spring MVC ve ORM araçları (özellikle Hibernate) konusunda deneyimli olmak, d) Git, SVN gibi versiyon kontrol sistemleri hakkında bilgili ve deneyimli olmak,
 • e) Web tabanlı uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak,
 • f) SOA – Service Oriented Architecture hakkında bilgili ve deneyimli olmak,

  g) h)

  i) j) k)

  I)

Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak, Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak, Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak. Kurumsal mimari konusunda bilgi sahibi olmak, Kurumsal web tabanlı uygulamalarda tecrübeli olmak.

Tercihen;

 • a) Microservice mimarileri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • b) EmberJS, Angular. React.ls gibi javascript framevvorkleri/kütüphaneleri hakkında bilgi sahibi olmak.m) Temel javascript bilgisine sahip olmak.

e) Bootstrap gibi ess kütüphaneleri hakkında bilgi sahibi olmak.

 • d) Test Güdümlü Programlama. Refactoring, Nesneye Yönelik Prensipler, Tasarım Kalıpları konularında deneyimli olmak.
 • XIV- Yazılım Takım Lideri (4 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)
 • a) İlişkisel veritabanı üzerinde çalışan JAVA veya J2EE ile program geliştirmiş olmak ve en az 5 (Beş) yıl tecrübeli olmak.
 • b) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,
 • c) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,
 • d) Kamuda gerçekleştirilen yazılım projelerinde yöneticilik yapmış olmak.
 • e) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi sahibi olmak,
 • f) Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 • g) UML – Unifıed Modeling Language ile nesneye yönelik analiz, tasarım ve yazılım dokümantasyonu ve raporlama konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 • h) Spring. Spring MVC ve ORM araçları (özellikle Hibemate) konusunda deneyimli olmak,
 • i) Git. SVN gibi versiyon kontrol sistemleri hakkında bilgili ve deneyimli olmak,
 • j) Web tabanlı uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak,
 • k) SOA – Service Oriented Architecture hakkında bilgili ve deneyimli olmak.
 • 1) Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,
 • m) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak.

n) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak.

 • o) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak.
 • p) Kurumsal mimari konusunda bilgi sahibi olmak.
 • q) Kurumsal web tabanlı uygulamalarda tecrübeli olmak.

Tercihen;

 • a) Microservice mimarileri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • b) EmberJS. Angular. ReactJs gibi javascript frameworkleri/kütüphaneleri hakkında bilgi sahibi olmak.m) Temel javascript bilgisine sahip olmak,
 • c) Bootstrap gibi ess kütüphaneleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • d) Test Güdümlü Programlama, Refactoring. Nesneye Yönelik Prensipler. Tasarım Kalıpları konularında deneyimli olmak.
 • 2- İSTENİLEN BELGELER – BAŞVURU ŞEKLİ – YERİ – TARİHİ

Başvurular, 17/07/2020-17/08/2020 tarihleri arasında http://www.hmb.gov.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu’nun” doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, en geç 17/08/2020 tarihine kadar Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne (Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü A Blok Belge Yönetimi ve İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü 3. Kat 333 Nolu Oda Devlet Mah. Dikmen Cad. TBMM Karşısı Dikmen/ANKARA) elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır. Corona virüs salgını nedeniyle başvuru yapacak kişileri sağlık açısından riske atmamak için müracaatların 0312 497 71 67-0312 497 71 68 telefonlarının aranarak randevu alınmak suretiyle yapılması uygun görülmüştür.

 • a) Başvuru formu (Fotoğraflı) ve detaylı özgeçmiş belgesi,
 • b) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır), eğitimini yurtdışında tamamlanmış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği,
 • c) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır), özel sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü ile çalışma sürelerini gösterir belge; kamu kuramlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge,

ç) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge. (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kuramlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir)

 • d) ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),
 • e) KPSS Sonuç Belgesi (Belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 olarak değerlendirilecektir.
 • f) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Sınava çağırılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70’i ile yabancı dil puanının %30’unun toplamı dikkate alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilecektir)
 • g) Son üç ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi

ğ) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

 • 3- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak en fazla 390 aday sözlü ve uygulamalı sınava çağırılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav tarihleri ve sınav yerinin açık adresi www.hmb.gov.tr sitesinde 28/08/2020 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

 • 4- SINAV YERİ VE TARİHİ

Sözlü ve uygulamalı sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak yukarıda genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konuların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği konularıdır.

Sözlü sınav ve uygulamalı sınav, 08/Eylül/ 2020(Salı) tarihinden itibaren Corona virüs salgını nedeniyle yayınlanan liste dahilinde İdarenin belirleyeceği adreste (ANKARA) yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içerisinde yapılacaktır. Sınavın kaç gün süreceği ve kişilerin gireceği tarihler 28/08/2020 tarihinde yapılacak olan ilanda yayınlanacaktır.

 • 5- SINAV KONULARI
 • 1) Programlama Dilleri,
 • 2) Yazılım Mimarisi.
 • 3) Veritabanı Tasarımı ve Yönetim Sistemleri.
 • 4) İşletim Sistemleri
 • 5) Bilgi Güvenliği Sistemleri
 • 6) Bilgisayar Ağları
 • 6- DEĞERLENDİRME

Sözlü ve uygulamalı sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda alman notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.

 • 7- SINAV SONUÇLARININ İLANI

Sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan adaylar, sözlü ve uygulamalı sınavın bitiş tarihinden itibaren on beş gün içerisinde www.hmb.gov.tr sitesinde ilan edilecektir.

Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

 • 8- ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

 • 9- DİĞER HUSUSLAR

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.

Başarı sırasına göre 39 (Otuz dokuz) aday asıl, 39 (Otuz dokuz) aday da yedek olarak belirlenecektir. Yedek sırası gelen adaylar. 31/12/2020 tarihine kadar çağırılacaktır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

 • 10- İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü A Blok Belge Yönetimi ve İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü 3. Kat 333 Nolu Oda Devlet Mah. Dikmen Cad. TBMM Karşısı Dikmen/ANKARA

Telefon: 0 312 497 71 67-0312 497 71 68

e-posta:btgm.ik@hmb.gov.tr

Yaklaşım Kariyer – KPSS, ALES, DGS, ÖABT Kursu ANKARA

ETİKETLER: GENEL KÜLTÜRGENEL YETENEKGYGKA GRUBUALESDGSALES KURSUDGS KURSUANKARA YAKLAŞIM KARİYERKPSS KURSU ANKARAANKARA KPSS KURSUYAKLAŞIM KARİYER ANKARAB GRUBUKAHİNÇİLİNGİRYAKLAŞIMYAKLAŞIM KARİYERDENEME SINAVIEĞİTİM BİLİMLERİİSTATİSTİKİSTATİSTİK KURSUKPSSKPSS KURSUKPSS P-3KPSS P-10KPSS P-20KPSS P21,  KPSS P-93KPSS P-94KPSSP3KPSS P3MEBTÜRKÇEMATEMATİKTARİHCOĞRAFYAVATANDAŞLIKMALİYEMUHASEBEİKTİSATHUKUKKAMU YÖNETİMİÖABTÖABT KURSUÖSYM UZMAN YARDIMCILIK KURSUGELİR UZMAN YARDIMCILIĞI KURSUGUYGUY KURSUSAYIŞTAY KURSUADLİ HAKİMLİK KURSUİDARİ HAKİMLİK KURSUSAYIŞTAY KURSU,  ÖĞRETMENLİK KURSU, EN İYİ KPSS KURSUTÜRKİYE 1.SİKPSS TÜRKİYE 1.Sİ