Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Üniversite Hastanesi) çalıştırılmak üzere 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi kapsamında, 4857 sayılı iş Kanunu ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli işçi” alımı yapılacaktır.

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, iŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar iŞKUR internet sitesinden 28/05/2020 – 01/06/2020 tarihleri arasında online olarak veya Türkiye iş Kurumu Genel Müdürlüğü Balıkesir Çalışma ve iş Kurumu il Müdürlüğü Balıkesir Hizmet Merkezine şahsen başvurularak yapılacaktır.

KONTENJAN DAĞILIMI

Çalıştırılacağı Hizmet Türü Kadro

Sayısı

YÖNTEM İlan Şartı
Sürekli İşçi (Koruma ve Güvenlik Hizmetleri) 15 NOTER

KURA

ÇEKİMİ

* En az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.

* Geçerli Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasına/Belgesine sahip olmak.(Belge teslim tarihinden itibaren en az 6 ay geçerlilik süresi olmak.)

* En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.(Devriye gezilmesi için zaruridir.)

* Başvurunun son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış-35 yaşını doldurmamış olmak.

* Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamak.

* Üniversite Hastanesinde iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

* BALIKESİR il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

Sürekli İşçi (Temizlik Görevlisi) 21 NOTER

KURA

ÇEKİMİ

* En az ilköğretim mezunu olmak.

* Başvurunun son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış-40 yaşını doldurmamış olmak.

* Temizlik işi yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamak.

* Üniversite Hastanesinde iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

* BALIKESİR il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

Sürekli İşçi (Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı) 79 NOTER

KURA

ÇEKİMİ

* Ortaöğretim Kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından birinden mezun olmak.

* Başvurunun son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış-40 yaşını doldurmamış olmak.

* Hasta ve yaşlı bakımı işini yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamak.

* Üniversite Hastanesinde iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

* BALIKESİR il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak.

4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.