Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

06.04.2020 tarihli ve 31091 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Üniversitemize Sözleşmeli Personel alınacağına dair ilanımızda yer alan 108 kodlu Sağlık Teknikeri Pozisyonuna ilişkin başvuru şartları aşağıdaki gibi düzeltilmiştir.

POZİSYON KODU ÜNVANI ADEDİ BAŞVURU ŞARTLARI
108 Sağlık Teknikeri 1 Odyoloji bölümü lisans mezunu olmak.

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Hastanesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrası uyarınca sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak olup ücretleri özel bütçeden ödenecektir.

POZİSYON

KODU

UNVANI ADEDİ BAŞVURU ŞARTLARI
101 Hemşire 30 Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.
102 Hemşire 11 Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olmak.
103 Hemşire 6 Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup, Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak veya en az 1 yıl Yoğun Bakım alanında tecrübeli olmak.
104 Hemşire 3 Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olup, Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak veya en az 1 yıl Yoğun Bakım alanında tecrübeli olmak.
105 Hemşire 2 Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup, Onkoloji alanında en az 1 yıl tecrübeli olmak.
106 Diyetisyen (*) 1 Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olup, alanında en az 1 yıl tecrübeli olmak.
107 Eczacı 1 Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak.
108 Sağlık Teknikeri 1 Odyometri programı ön lisans mezunu olmak.
109 Sağlık Teknikeri 2 Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı ön lisans mezunu olmak. En az 1 yıl Radyoloji kliniğinde çalışmış ve çok kesitli Bilgisayarlı Tomografi çekimi konusunda tecrübeli olmak.
110 Sağlık Teknikeri 2 Radyoterapi Programı ön lisans mezunu olmak. Radyasyon Onkolojisi kliniğinde çalışmış ve Radyoterapi tedavi planlama konusunda tecrübeli olmak.
111 Sağlık Teknikeri 3 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri veya Tıbbi Laboratuvar

Programı ön lisans mezunu olmak.

112 Sağlık Teknikeri 2 Eczane Hizmetleri Programı ön lisans mezunu olmak.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANANILAN KOŞULLAR 1 – 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2 – Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3 – Alınmaya hak kazanan adaylar aciliyete binaen hemen göreve başlatılacağı için göreve

başlamasına engel bir durumunun olmaması (Sağlık Dahil).

4 – Nöbet usulü ve vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.

5 – Müracaat edilecek unvan için aranılan başvuru şartlarını taşıyor olmak.

6 – Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet

sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde (belirlenen istisnalar hariç) sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

DİYETİSYEN (*) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında çalıştırılacaktır.

ECZACI pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Başvuru sayısının birden fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, tarih, saat ve yeri ayrıca belirtilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER

Adaylar bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde https://pdb.trakya.edu.tr/ forms/basvuru-formu adresinde yer alan Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurarak müracaat edebileceklerdir. Başvurulan unvan için istenmiş ise sertifika, çalışma veya tecrübeye ilişkin belgelerin sozlesmeli@trakya.edu.tr elektronik posta adresine gönderilmesi zorunludur. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Lisans mezunu olarak başvuracak adaylar 2018 KPSSP3 puanını, Ön lisans mezunu olarak başvuracak adaylar 2018 KPSSP93 puanını, Ortaöğretim mezunu olarak başvuracak adaylar 2018 KPSSP94 puanını kullanmalıdır.

Not: Yoğun Bakım Hemşire kadrolarına başvuran adaylar diğer Hemşire kadrolarına da başvuru yapabilecek olup, öncelikli olarak yoğun bakım hemşire başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.

KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra ilan edilen pozisyon adedi kadar asıl aday belirlenecek, asıl adayların dışında kalan diğer adaylar ise KPSS puan sıralamasına göre yedek olarak belirlenecek ve isimleri başvuru bitim tarihinden sonraki beş iş günü içerisinde www.trakya.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyenlerin veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan KPSS puan sırasına göre alım yapılacaktır.

| Yaklaşım Kariyer – KPSS, ALES, DGS, ÖABT Kursu ANKARA