KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Kırşehir İli sınırları içerinde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Merkez ve Bağlı Yerleşkelerinde çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alınacaktır.

Sürekli İşçi Meslek Kodu Durumu Görev Yapacağı

İl/İlçe

Alınacak Personel Sayısı Öğrenim

Durumu

Yöntem
Güvenlik Görevlisi (Silahsız) Genel Kırşehir/Merkez ve İlçeler 12 Lise ve Dengi ve üzeri Kura ve Sözlü Sınav
Temizlik Görevlisi Genel Kırşehir/Merkez ve İlçeler 10 İlkokul ve üzeri Kura ve Sözlü Sınav
Temizlik Hizmetleri (Bulaşıkçı) Eski hükümlü ve Terör mağduru Genel Kırşehir/Merkez ve İlçeler 3 İlkokul ve üzeri Kura ve Sözlü Sınav

Şartları uyan adayların, 02.03.2020-06.03.2020 tarihleri arasında başvurularını Kırşehir İŞKUR İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

GENEL ŞARTLAR:

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2. 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen belgelere sahip olmak.