BORSA İSTANBUL GRUBU UZMAN YARDIMCISI ADAYI İŞE ALIM SINAVI

BAŞVURU KILAVUZU

A. BAŞVURU ŞARTLARI

Borsa İstanbul Grubu olarak, Borsa İstanbul AŞ, Takasbank AŞ veya Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ bünyesinde istihdam etmek üzere düzenlenecek olan “Uzman Yardımcısı Adayı İşe Alım Sınavı”na katılabilmek için,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı uyruklular için Türkiye’de çalışma izni almış olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan ya da kaçakçılık, resmi ihale ve alım- satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,

Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak, (Sağlık Raporu, giriş sınavının tüm aşamaları tamamlandıktan sonra talep edilecektir)

25 yaşını doldurmamış olmak, (01/01/1995 ve sonrası tarihte doğanlar)

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış, muaf veya en az 31 Temmuz 2021 tarihine kadar tecilli olmak yada 27/07/2018 tarihinde kabul edilen 7146 Sayılı Kanun ile çıkarılan bedelli askerlikten yararlanacak olmak,

Borsa İstanbul Grubu tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tutum, davranış ve özgeçmişleri bakımından çalışmaya uygun bulunmak,

İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Siyasal Bilgiler Fakülteleri, İktisat Fakülteleri, İşletme Fakülteleri veya aşağıdaki bölümlerin herhangi birinden mezun olmak veya 4. Sınıflarında okuyor olup 2019 – 2020 Eğitim/Öğretim yılı sonunda mezun olacak olmak,

“Aktüerya Bilimleri, Aktüerya ve Risk Yönetimi, Aktüerya, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Sigortacılık, Bankacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Ekonomi ve Finans, Ekonomi, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Finans Matematiği, Finans Mühendisliği, İktisat, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İstatistik, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme Mühendisliği, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Matematik Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi, Sermaye Piyasası, Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Sigortacılık, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Finans Muhasebe, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası Finans, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İşletme

Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Yönetim Bilişim Sistemleri”

Yukarıda isimleri belirtilen bölümlere denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

İngilizce bilgisine sahip olduğunu aşağıdaki tabloda belirtilen sınav puanları ile belgelemek, kriterlerine sahip olması gerekmektedir.

Aşağıdaki tabloda, kabul gören dil belgeleri ve puan aralıkları verilmektedir.

DENKLİK TABLOSU
YDS/e-YDS/YÖKDİL 70 puan TOEFL iBT 84 puan
PTE Akademik 71 puan
CPE puanı C
CAE puanı B

Adayların sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip olup olmadıkları, sınav başvurusundaki beyanları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilen adaylar, sınavı kazanmış olsalar da göreve başlatılmaz, göreve başlatılmış olsalar dahi Borsa İstanbul Grubu ile ilişikleri derhal kesilir.

B. SINAVIN TARİHİ-YERİ-ŞEKLİ

Genel Yetenek Testi

Adayların sözel, sayısal ve mantıksal akıl yürütmelerini ölçmeye yönelik hazırlanan sınav türüdür.

Sınav başvuru şartlarını sağlayan tüm adaylara belirtilen sınav yerinde online şekilde uygulanacaktır.

Sınav, gruplar halinde ve bilgisayar üzerinden online olarak yapılacağından, sınav saati ve detaylar ile ilgili bilgilendirme adayların mail adreslerine gönderilecektir. Bu nedenle mail adresi güncel takip edilmelidir. Oluşabilecek aksaklıklardan adayın kendisi sorumludur.

Sınav Yeri

İstanbul Teknik Üniversitesi – Ayazağa Kampüsü – İnşaat Fakültesi

Sınav Tarihi

29 Mart 2020 Pazar

C.

Sınav Başvuruları 10 Şubat Pazartesi 2020 – 18 Mart Pazartesi 2020 tarihleri arasında Borsa İstanbul web sitesi kariyer.borsaistanbul.com bağlantısından “Sınav Başvuru Formu” doldurularak yapılacak; şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

“Sınav Başvuru Formu” aday tarafından online olarak eksiksiz doldurulacak, beyan edilen dil puanını gösteren yabancı dil belgesi ve son 6 ay içerisinde çekilmiş JPEG formatında vesikalık fotoğraf sınav başvuru formuna eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan veya belirtilen özellikleri taşımadan yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Zorunlu alanlar ve adayın durumuna göre istenen diğer bilgiler, sınav başvuru sistemine kaydedildikten sonra açıklamaların ve “Sınav ve Başvuru Kılavuzu”nun okunduğuna, formda verilen bilgilerin işe alım sürecinde kullanılmasına, gerekli yerlerden teyit edilmesine muvafakat edildiğinin, adaylığa uygunluk konusunda bu formda eksik veya gerçek dışı bilgiler verilmesi halinde başvurunun değerlendirmeye alınmayacağının, değerlendirmeye alınsa bile durumun farkına varılması halinde iptal edileceğinin, işe başlanmışsa iş akdinin feshedileceği ve bu durumda her türlü hukuki takibata geçilebileceğinin peşinen kabul ve beyan edilmesi gerekmektedir.

Başvuru ve sınava ilişkin kılavuzda yer almayan hususlarla ilgili her türlü soru ve görüş için basvuru@borsaistanbul.com adresine e-posta gönderebilir veya (0212) 298 28 64 – (0212) 298 28 34 numaralı telefonlardan iletişime geçebilirsiniz

| Yaklaşım Kariyer – KPSS, ALES, DGS, ÖABT Kursu ANKARA