T.C.

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL SEÇME SINAVI İLANI

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen “Özellikle Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP)” için görevlendirilmek üzere proje süresince tam zamanlı sözleşmeli personel istihdam edilecektir.

Proje ile, 70 yeraltı kömür ve yeraltı metal maden işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi, teknik rehberlik sağlanması, işyerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi konusunda yönlendirilmesi ve işyerlerine yeni önleyici yaklaşımlar getirilmesi gibi amaçlar doğrultusunda proje ekibi kurulacaktır. Bu doğrultuda, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin görevlendirilmesi, Arama-Kurtarma eğitimlerinin alınması ve İSG Yönetim Sistemi entegrasyonu için 24 aylık hibe desteği süresince teşvik sağlanacaktır.

Seçme sınavı sonucunda başarılı olan adaylar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda Avrupa Birliği Projesi kapsamında iş sözleşmesine istinaden istihdam edilecektir. Başarılı olan adaylar, 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında belirli süreli iş sözleşmesi ile proje süresince istihdam edilecek olup, devlet memurluğuna geçiş için bir hak yerine geçmeyecektir. İş sözleşmesi süreleri azami olarak (proje süresini aşmamak kaydıyla) belirlenmiş olup, yenilenmesi ve/veya uzatılması söz konusu değildir. Ücret ve sözleşme sürelerine ilişkin hususlara aşağıda yer verilmiştir. Diğer haklarla ilgili bilgiler adaylarla sözlü sınav aşamasında paylaşılacaktır.

Pozisyon Kişi

Sayısı

Azami

Sözleşme

Süresi

Ücret Aralığı* (Brüt) Görev Yeri
Takım Lideri 1 28 Ay 3000-3300 Avro Ankara
Kıdemli Muhasebeci 1 28 Ay 1700-2000 Avro Ankara
Mühendis 10 26 Ay 2200-2500 Avro Ankara***
İhale Görevlisi 1 25 Ay 1300-1600 Avro Ankara
Muhasebeci Asistanı 1 25 Ay 1200-1500 Avro Ankara
Proje Asistanı 2 25 Ay 1000-1300 Avro Ankara
TOPLAM 16

* Ücret Toplam Maliyet üzerinden belirtilmiştir. Gelire ilişkin sigorta primi, işsizlik sigortası primi işveren hissesi ile diğer tüm vergi ve kesintiler düşülecektir.

** Takım Lideri gerektiğinde şehir dışı saha ziyaretlerine katılım sağlayabilecektir.

*** Mühendisler aktif olarak şehir dışı yeraltı maden işletmelerine saha ziyaretlerinde bulunacaklardır.

İLANIN TAMAMINI PDF OLARAN İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

| Yaklaşım Kariyer – KPSS, ALES, DGS, ÖABT Kursu ANKARA