Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde istihdam edilmek üzere; aşağıda yer verilen bölüm mezunlarından sözlü giriş sınavı sonucu toplam 20 Yeraltı Maden Uzmanı alınacaktır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde istihdam edilmek üzere; aşağıda yer verilen bölüm mezunlarından sözlü giriş sınavı sonucu toplam 20 Yeraltı Maden Uzmanı alınacaktır.

GRUP

NO

ÖĞRENİM DALLARI KONTENJAN SAYISI SINAVA

KATILACAK

ADAY SAYISI

1 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ, JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ, HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 10 40
2 MADEN MÜHENDİSLİĞİ 10 40

1) BAŞVURU ŞARTLARI

Yeraltı Maden Uzmanı sözleşmeli personel pozisyonu için açılan giriş sınavına

başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak.