Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığından:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere, genel idare hizmetleri sınıfında boş bulunan 16 (Onaltı) adet Müfettiş Yardımcısı kadrosu için, 20-31/01/2020 tarihleri arasında, Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır.

I. GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI