Bayındır Memur-Sen, üyeleri ve çalışanları için özel kampanyalara devam ediyor.
Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, üyelerimizin ve çalışanlarımızın yararlanacağı özel indirim ve kampanyalardan bir yenisine daha imza attı.
Bayındır Memur-Sen ile Yaklaşım Kariyer Merkezi arasında imzalanan protokol sayesinde sendika çalışanlarımız ile üyelerimiz ve
birinci dereceden yakınları, Yaklaşım Kariyer Merkezi’nde yüzde 20 indirimden faydalanabilecek.
Ankara, Antalya, Konya, Kars, Şanlıurfa, Eskişehir, Kayseri ve Aksaray illerinde hizmet veren Yaklaşım Kariyer Merkezi, kamu personelleri için görevde yükselme ve kurum sınavları ile Akademik Lisansüstü Eğitime Geçiş Sınavı (ALES), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ve
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) gibi ÖSYM’nin merkezi olarak düzenlediği sınavlara hazırlık eğitimleri veriyor.
Gerçekleştirilen taahhütname ile Yaklaşım Kariyer Merkezi’nin eğitimlerinden ve yayınlarından yararlanmak isteyen Bayındır
Memur-Sen’in değerli üyeleri ve onların birinci dereceden yakınlarına -bu durumlarını belgelendirmeleri koşuluyla- yüzde 20
indirim yapılacak.
Bayındır Memur-Sen’in -her zaman için- tek taraı feshetme hakkına haiz olduğu işbu protokol imzalandığı tarihten itibaren geçerli
olmak üzere iki yıl sürecek.
http://www.bms.org.tr/Sayfa/bayindir-memur-senden-uyelerine-ozel-kurumsal-indirim-kampanyasi-756.html