TÜVASAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ TREN PROJESİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE

SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS ALIMI GİRİŞ SINAV DUYURUSU

TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü Milli Tren Projesinde İstihdam Edilecek Sözleş meli Mühendisler Hakkındaki Sınav ve Atama Yönetmeliği çerçevesinde, 399 sayılı KHK’ya tabi Sözleşmeli statüde Mühendis alımı yap ılacaktır. Yazı lı ve Sözlü Sınav sonucuna göre istihdam edilecek personel kontenjanı ve nitelikleri aşağıda belirtilmiştir.

Adaylara atama onayları hariç yapılacak tüm tebligatlar ve duyurular, http://www.tuvasas.gov.tr internet adresinden yapılacak olup, ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir. Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir. Atanmaya hak kazanan adayların Güvenlik Tahkikatı olumlu sonuçlanması halinde atamaları yapılacaktır.

GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

1- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2- Son başvuru tarihi itibariyle fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Makine Mühendisliği (kodu:4639), Elektrik-Elektronik Mühendisliği (kodu:4611), Endüstri Mühendisliği (kodu:4703), Metalurji-Malzeme Mühendisliği (kodu:4691), Yazılım Mühendisliği (kodu:4533), Bilgisayar Mühendisliği (kodu:4531) bölümlerinden mezun olmak,

3- 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak,

4- Son başvuru tarihi itibariyle, son 5 yıl içerisinde YDS ve E-YDS sınavından en az C seviyesinde İngilizce bildiğine ilişkin belge sahibi olmak veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başkabir sınavdan denk puana sahip olmak.

GİRİŞ SINAVI BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Giriş Sınavına katılmak isteyen adaylar, TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığından veya Genel Müdürlük internet adresinden (www.tuvasas.gov.tr) temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri eklerler;

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı onaylı örneği yada mezun belgesinin barkodlu e-devlet çıktısı (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

b) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

c) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge,

d) Özgeçmiş,

e) 3 adet vesikalık fotoğraf (Son üç ay içinde çekilmiş).

f) Başvuru Formu (Fotoğraflı ve imzalı)

BAŞVURU TARİHİ, YERİ VE ŞEKLİ

1- Sınav başvuruları, sınav ilanının Resmi Gazete’de yayımlanmasını takip eden gün başlayacak ve 22.11.2019 tarihi mesai bitiminde (17.00) sona erecektir.

2- Giriş sınavına katılmak isteyen adayların, yukarıda belirtilen koşulları taşımaları kaydıyla; “Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Milli Egemenlik Caddesi No:131 Adapazarı / SAKARYA / TÜRKİYE” adresinden veya Şirketimiz internet adresinden (http://www.tuvasas.gov.tr) temin edecekleri “Başvuru Formu” nu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmaları gerekmektedir.

3- Aday tarafından imzalanan Başvuru Formunun çıktısı ile birlikte başvuru için istenen diğer belgelerin 22.11.2019 tarihi mesai bitimine (17.00) kadar yukarıda belirtilen adrese şahsen veya posta yolu ile teslim edilmesi gerekmektedir.

4- Son başvuru tarihi mesai bitiminden sonra Genel Müdürlük kayıtlarına geçen başvurular, postadaki gecikmeler ve diğer nedenlerle süresi içinde Genel Müdürlüğümüze teslim edilmeyen başvurular ile ilanda belirtilen şartları taşımayan başvurular işleme alınmayacaktır.

5-Belgelerin belirtilen son başvuru tarihine kadar TÜVASAŞ Genel Müdürlüğüne teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlük Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanabilir.

SINAVIN ŞEKLİ

Sınav yazılı ve sözlü olarak 2 aşamada yapılacaktır.

YAZILI VE SÖZLÜ SINAV SONUCUNA GÖRE ATAMA YAPILACAK POZİSYON BİLGİLERİ
Unvan Statü Adedi Yazılı Sınava Girecek Aday Sayısı Sözlü Sınava Girecek Aday Sayısı
Makine Mühendisi 399 Sayılı KHK’ya tabi Sözleşmeli 2 2018 KPSSP3 puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılacak pozisyon sayısının 10 katından fazla olmamak üzere (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dahil) Yazılı sınavdan yüz tam puan üzerinden en az 70 puan alan adaylardan; yazılı sınav puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılacak pozisyon sayısının 3 katı kadar (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dahil)
Elektrik-Elektronik

Mühendisi

399 Sayılı KHK’ya tabi Sözleşmeli 2
Endüstri Mühendisi 399 Sayılı KHK’ya tabi Sözleşmeli 2
Metalurji-Malzeme

Mühendisi

399 Sayılı KHK’ya tabi Sözleşmeli 1
Yazılım Mühendisi 399 Sayılı KHK’ya tabi Sözleşmeli 1
Bilgisayar Mühendisi 399 Sayılı KHK’ya tabi Sözleşmeli 4
YAZILI SINAV İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-Başvuruları n değerlendirilmesi sonucu yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav giriş yerleri Yazılı Sınavdan en az 10 (on) gün önce Genel Müdürlük internet sitesinden ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmaz.

2-Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar, adlarına düzenlenmiş Sınav Giriş Belgelerini TÜVASAŞ Genel Müdürlü ğü İnternet adresinden (www.tuvasas.gov.tr) temin edeceklerdir.

3-Adaylar sınava girişte, sınav öncesindeki kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) ile sınav giriş belgelerini bulunduracaklardır.

4-Ancak isimleri ilan edilmiş adaylardan, sınava katılma şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler, giriş sınavına alınmayacaktır.

YAZILI SINAV YERİ, TARİHİ VE SAATİ
Kocaeli Üniversitesi – 14.12.2019 Saat: 14:30
YAZILI SINAV KONULARI
1-Yazılı Sınavda her branş için ayrı ayrı olmak üzere 50 (elli) soru sorulacaktır.

2-Yazılı Sınavda her soru için sadece biri doğru olan 5 (beş) şıklı hazırlanmak sureti ile çoktan seçmeli test sistemi uygulanacaktır.Soruların puan değeri eşit olacaktır.

3-Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

4-Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden yapılacak olup, 70 (yetmiş) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaklardır.

Makine Mühendisliği Bilgisayar Destekli Çizim Statik

Dinamik Mukavemet

Akışkanlar Mekaniği Termodinamik

Isı Transferi İmalat Yöntemleri Makine Elemanları Malzeme Bilimi Ölçme ve Kontrol Hidrolik ve Pnömatik Motorlar

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektronik, Sayısal Sistemler, Mikro İşlemciler, Programlama

Elektrik Makineleri, Enerji Dönüşümü Temelleri, Transformatörler, Elektrik Motorlar Güç Elektroniği

Kontrol ve Kumanda

Devreler ve Sistemler

Endüstri Mühendisliği Yöneylem Araştırması

Benzetim

Sistem Analizi

Tesis Planlama

İstatistik

Üretim Planlama ve Kontrol

İş Etüdü

Modelleme ve Optimizasyon

Kalite Yönetimi

İmalat Sistemleri

Bilgisayar Mühendisliği Algoritmalar

Algoritma Analizi Programlama Dilleri Veri Yapıları

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Nesneye Dayalı Programlama ve Analiz Web Teknolojileri ve Programlama Yazılım Geliştirme Süreçleri ve Metodolojileri Yazılım Gereksinim Planlama Yazılım Güvenliği ve Testleri İşletim Sistemleri

Veri Madenciliği Bilgisayar Ağları Gömülü Sistemler Nesnelerin interneti (IOT)

Yazılım Mühendisliği Ayrık Matematik Algoritmalar Algoritma Analizi Programlama Dilleri Veri Yapıları Veritabanı Yönetim Sistemleri

Nesneye Dayalı Programlama ve Analiz

Web Teknolojileri ve Programlama

Mobil Programlama

Yazılım Geliştirme Süreçleri ve Metodolojileri

Yazılım Gereksinim Planlama

Yazılım Güvenliği ve Testleri

İşletim Sistemleri

Veri Madenciliği

Yapay Zeka, Uzman Sistemler ve Optimizasyon Teknikleri

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Üretim Metalurjisi Döküm

Birleştirme Teknolojileri Tahribatsız Muayene Malzeme Bilimi Seramik Malzemeler Plastik Malzemeler Kaplama Teknolojileri Kompozit Malzemeler Metalik Malzemeler Akıllı Malzemeler Nano Teknoloji Malzeme Mukavemeti Plastik Şekil Verme Korozyon Aşınma

YAZILI SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
1- Sınav sonuçları, sınavların yapıld ığı tarihten itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü internet sitesinde duyurulur.

SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRI

1- Yazı lı sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) puan ve üzerinde not almak şartıyla ilan edilen bölüm kontenjanına göre en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak, göreve başlatılacak pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil olmak üzere sözlü sınavına çağrılır.

2- Sözlü sınav, TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü binasında yapılacak olup, yazı lı sınavı kazanan ve sözlü sınava katı lacak adayların isimleri ile sözlü sınav tarihleri, yeri, Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapı lmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI

a) Giriş Sınavı ilanı nda belirtilen konular ve mesleki alan bilgisi ile birlikte Genel Müdürlü ğün faaliyet alanıyla ilgili konular,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davran ış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi,

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alı narak (a) bendi için 50 (elli), (b) ila (d) bentlerinin tamamı için 50 (elli) puan olmak üzere toplam 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilir. Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri notların aritmatik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puan ı tespit edilir. Sözlü sınavda 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılır.

DEĞERLENDİRME VE NİHAİ BAŞARI LİSTESİNİN DUYURULMASI

1- Sınav Komisyonu; adayların yazılı sınav notu, KPSSP3 puan ı ve sözlü sınav notları nı n aritmetik ortalaması esas alarak nihai başarı listesini hazırlar. Sınav komisyonu Giriş Sınavında başarılı olan adaylar arasından gerekli görülen sayıda yedek aday belirler. Asıl ve yedek listelerinde sıralama yap ıl ırken, adayların Giriş Sınavı puanını n eşit olması halinde, yazıl ı puanı yüksek olan adaya, yazılı puanı nın eşit olması durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanını r.

2- Nihai Başarı listesi Genel Müdürlüğün ilan panosunda ve http://www.tuvasas.gov.tr internet sayfasında ilan edilir. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak tebliğ edilir.

3- Sınav Komisyonu tarafından nihai başarı listesi, sözlü sınavın yapıldığı son günü takiben 7 (yedi ) iş günü içerisinde açıklanır.

4- Giriş Sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen pozisyon sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Yedek listede yer almak, adaylar için daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

GİRİŞ SINAVI SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Sınav Komisyonuna itiraz edilebilir. İtirazlar, Sınav Komisyonunca itiraz süresinin bitiminden itibaren 7 (yedi) iş günü içinde ve sözlü sınav tarihinden önce incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu, adaya yazılı olarak bildirilir.

ATANMADAN ÖNCE İSTENECEK BELGELER

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli mühendis pozisyonuna atanmak üzere yapılan Giriş Sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.

b) Altı adet vesikalık fotoğraf.

c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan.

ç) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen şartı taşıdığına ilişkin yazılı beyan.

d) Mal bildirimi.

e) Etik sözleşmesi.

f) Varsa, Sosyal Güvenlik Kurum bilgileri.

DİĞER HUSUSLAR

1- Giriş Sınavını kazananlar, talep edilen belgeleri ibraz etmeleri halinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli mühendis pozisyonlarına atanma işlemleri Personel Dairesi Başkanlığınca başlatılır.

2- Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

3- Giriş Sınavında başarılı olup göreve başlamayanlar ile göreve başlayanlardan çeşitli sebeplerle ayrılanların yerine sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren altı ay süreyle Giriş Sınavı yedek listesindeki başarı sırası dikkate alınarak atama yapılabilir.

4- Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Personel Dairesi Başkanlığınca saklanır.

5- Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

6- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.