SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6’ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesi uyarınca sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 78 (yetmişsekiz) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Başvuru şartlarını taşıyan aday adayları arasından 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı B Grubu (2018-KPSSP3) puanının %70 (yüzde yetmiş)’i ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) (veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen sınavlardan YDS dengi) puanının %30 (yüzde otuz)’u hesaplanarak elde edilecek toplam puana göre her bir grup ve pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip aday adayından başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre alım yapılacak personel pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yerleştirme yapılacaktır. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınacak olup, yabancı dil sınavı puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

Başvuru

Grubu

Bilişim Personeli Pozisyonu Bölümler Alınacak

Personel

Sayısı

A

GRUBU

Kıdemli Yazılım Mimarı Bilgisayar Mühendisliği,

Yazılım Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği,

Elektrik ve Elektronik

Mühendisliği

2
Kıdemli Çözüm Mimarı 1
B

GRUBU

Kıdemli Yazılım Geliştirme

Uzmanı

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği 5
Kıdemli Bilgi Güvenliği

Uzmanı

1
Kıdemli Sistem Uzmanı 2
Kıdemli Sistem Yazılımları

Uzmanı

2
Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı 2
C

GRUBU

Yazılım Geliştirme Uzmanı
Uygulama Sunucusu Uzmanı
Bilgi Güvenliği Uzmanı
Sistem Uzmanı
Ağ Uzmanı
Veri Tabanı Uzmanı
İçerik Yönetim Sistemi Uzmanı
D

GRUBU

Yazılım Geliştirme Uzmanı
Yazılım Test Uzmanı
Sistem Uzmanı
Sistem Uzmanı (Windows)
Sistem Yazılımları Uzmanı
Bilgi Güvenliği Uzmanı
TOPLAM
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği 14
2
2
4
1
2
2
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümleri 22
3
4
1
1
5
78

Başvuruların Kurumumuz internet sitesinde (www.adalet.gov.tr) yer alan ilanda belirtilen belgelerle birlikte 30/09/2019 tarihinden en geç 14/10/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir.

Başvuranlardan sözlü sınava katılma şartlarını taşıyanların listesi www.adalet.gov.tr adresinde duyurulacaktır.

Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, ücret ve sınav süreciyle ilgili diğer bilgiler Bakanlığımız internet sitesinde (www.adalet.gov.tr) ve Devlet Personel Başkanlığının internet sitesinde yer almaktadır.