Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasimin Ek 2. maddesine göre, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesinde istihdam edilmek üzere, KPSS (B) grubu puaıı sırasına konulmak kaydıyla ( Ayrıca yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın ) personel alınacaktır. Personel Giderleri Özel Bütçeden ve Döner Sermaye Bütçesinden karalanacaktır.

Özel Bütçe
Unvanı Adet Aranan Nitelikler
Hemşire 100 Fakülte veya Yüksekokullarının Hemşirelik bölümü mezuım olmak.
Hemşire 40 Fakülte veya Yüksekokullarının Hemşirelik bölümü mezunu olmak. En az 1 yıl mesleki deneyimi olmak ve btııuı belgelendirmek.
Sağlık

Teknikeri

1 Sağlık Meslek Yüksekokullarının İlk ve Acil Yardım bölümlerinden mezunu olmak.

En az 2 vıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.

Döner Sermaye Bütçesi
Unvanı Adet Aranan Nitelikler
Mühendis 1 Fakültelerin Bilgisayar veya Yazıluıı Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.

Microsoft Visual Stııdio 2005,2008,2010 arayiizleri ile Microsoft.Net platformunda Asp.Net, C# ve AJAX kullanarak kurumsal yazılını geliştirmiş olmak ve bunu belgelendirmek.

HTML, JavaScript, CSS kullanarak web tabanlı programlar geliştirmiş olmak ve bunu belgelendirmek.

* Oıecle DB (PL-SQL) ve MS SQL Seıver (T-SQL) Veri tabanında geniş ölçekli yazılım geliştirmiş olmak ve bunu belgelendirmek.

Eıı az 2 yıl mesleki deneyimi olmak ve btuıu belgelendirmek.

En az C düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak ve bunu belgelendimıek.

Sistem

Programcısı-

Çözümleylcl

3 Fakültelerin Bilgisayar veya Yazılını Mühendisliği ya da İstatistik veya Matematik bölümlerinden mezun olmak,

*C# ve ASP.NET, Oracle yazılım dillerini bildiğini belgelemek.

Süreç geliştirme, tasarım ve simiilasyon araçları konusunda bilgi sahibi olmak ve bıunı belgelendirmek.

Proje Yönetimi ve PMI standartlan konusunda tecrübeli olmak ve bunu belgelendirmek.

Eıı az 1 yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendimıek

En az D düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak ve bııııe

belgelendirmek.

Programcı 2 Meslek Yüksekokullarının Bilgisayar Programcılığı bölümü mezun olmak

*C# ve ASP.NET yazılım dilleri ve Oracle veri tabanı ile yazılmı geliştirebilmek ve bunları belgeleııdinnek.

Eıı az 1 vıl mesleki deneyimi olıuak ve bıııııı belgelendimıek