TÜVASAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ TREN PROJESİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE

SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS ALIMI GİRİŞ SINAV DUYURUSU

TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü Milli Tren Projesinde İstihdam Edilecek Mühendisler Hakkındaki Sınav ve Atama Yönetmeliği çerçevesinde, 399 sayılı KHK’ya tabi Sözleşmeli statüde Mühendis alımı yapılacaktır. Yazılı ve Sözlü Sınav sonucuna göre istihdam edilecek personel kontenjanı ve nitelikleri aşağıda belirtilmiştir. Adaylara atama onayları hariç yapılacak tüm tebligatlar ve duyurular, http://www.tuvasas.gov.trinternet adresinden yapılacak olup, ayrıca yazılı tebligat

gönderilmeyecektir. Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir. Atanmaya hak kazanan adayların Güvenlik Tahkikatı olumlu sonuçlanması halinde atamaları yapılacaktır.

GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

1- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2- Son başvuru tarihi itibariyle fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Makine Mühendisliği (kodu:4639), Elektrik-Elektronik Mühendisliği (kodu:4611), Endüstri Mühendisliği (kodu:4703), Metalurji-Malzeme Mühendisliği

(kodu:4691), Kimya Mühendisliği (kodu:4561), Bilgisayar Mühendisliği (kodu:4531) bölümlerinden mezun olmak,

4- 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak,

5- Son başvuru tarihi itibariyle, son 5 yıl içerisinde YDS ve E-YDS sınavından en az C seviyesinde İngilizce bildiğine ilişkin belge sahibi olmak veya Ölçme,

Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başkabir sınavdan denk puana sahip olmak.

6-Aşağıda tutarı yer alan sınav ücretinin belirtilen hesap numarasına yatırılması ve belgelendirilmesi.

GİRİŞ SINAVI BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Giriş Sınavına katılmak isteyen adaylar, TÜVASAŞ Genel Müdürlük Personel Dairesi Başkanlığından veya Genel Müdürlük internet adresinden (www.tuvasas.gov.trtemin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri eklerler; a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği), b) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

c) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, d) Özgeçmiş,

e) 3 adet vesikalık fotoğraf (Son üç ay içinde çekilmiş). f) Başvuru Formu (Fotoğraflı ve imzalı) g) Sınav ücretini gösteren Banka Dekontu

BAŞVURU TARİHİ, YERİ VE ŞEKLİ

1- Sınav başvuruları, sınav ilanının Resmi Gazete’de yayımlanmasını takip eden gün başlayacak ve 21.12.2018 tarihi mesai bitiminde (17.00) sona erecektir.

2- Giriş sınavına katılmak isteyen adayların, yukarıda belirtilen koşulları taşımaları kaydıyla; “Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Milli Egemenlik Caddesi No:131 Adapazarı / SAKARYA / TÜRKİYE” adresinden veya Şirketimiz internet adresinden (http://www.tuvasas.gov.trtemin edecekleri “Başvuru Formu” nu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmaları gerekmektedir.

3- Aday tarafından imzalanan Başvuru Formunun çıktısı ile birlikte başvuru için istenen diğer belgelerin 21.12.2018 tarihi mesai bitimine (17.00) kadar yukarıda belirtilen adrese şahsen veya posta yolu ile teslim edilmesi gerekmektedir.

4-Sınava başvuracak adaylar 21.12.2018 tarih, saat 17:00′ ye kadar Vakıflar Bankası Adapazarı Şubesi TR92 0001 5001 5800 7265 4647 38 İBAN hesap numarasına 110,00 TL sınav ücreti yatıracaklardır. Adaylar açıklama kısmına “Adını, Soyadını, T.C. Kimlik numarasını, Sınavın Adını” belirteceklerdir.

5- Başvurusu geçersiz olan adaylar ile Başvuruların değerlendirilmesi sonucu yazılı sınava girmeye hak kazanamayan adaylara sınav ücretleri iade edilecektir.

6- Postadaki gecikmeler veya diğer nedenlerle süresi içinde Genel Müdürlüğümüze teslim edilmeyen başvurular ile ilanda belirtilen şartları taşımayan başvurular işleme alınmayacaktır.

7-Belgelerin belirtilen son başvuru tarihine kadar TÜVASAŞ Genel Müdürlüğüne teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlük Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanabilir.

SINAVIN ŞEKLİ
Sınav yazılı ve sözlü olarak 2 aşamada yapılacaktır.
YAZILI VE SÖZLÜ SINAV SONUCUNA GÖRE ATAMA YAPILACAK POZİSYON BİLGİLERİ
Unvan Statü Adedi Yazılı Sınava Girecek Aday Sayısı Sözlü Sınava Girecek Aday Sayısı
Makine Mühendisi 399 Sayılı KHK’ya tabi Sözleşmeli 10 2018 KPSSP3 puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılacak pozisyon adedinin 10 katına kadar (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dahil) Yazılı sınavdan yüz tam puan üzerinden en az 70 puan alan adaylardan; yazılı sınav puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama

yapılacak pozisyon adedinin 3 katı kadar (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dahil)

Elektrik-Elektronik

Mühendisi

399 Sayılı KHK’ya tabi Sözleşmeli 17
Endüstri Mühendisi 399 Sayılı KHK’ya tabi Sözleşmeli 5
Metalurji-Malzeme

Mühendisi

399 Sayılı KHK’ya tabi Sözleşmeli 2
Kimya Mühendisi 399 Sayılı KHK’ya tabi Sözleşmeli 2
Bilgisayar Mühendisi 399 Sayılı KHK’ya tabi Sözleşmeli 7
YAZILI SINAV İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-Başvuruların değerlendirilmesi sonucu yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav giriş yerleri Yazılı Sınavdan en az 10 (on) gün önce Genel Müdürlük internet sitesinden ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmaz.

2–Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar, adlarına düzenlenmiş Sınav Giriş Belgelerini TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü İnternet adresinden (www.tuvasas.gov.trtemin edeceklerdir.

3-Adaylar sınava girişte, sınav öncesindeki kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) ile sınav giriş belgelerini bulunduracaklardır.

4-Ancak isimleri ilan edilmiş adaylardan, sınava katılma şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler, giriş sınavına alınmayacaktır.

YAZILI SINAV YERİ, TARİHİ VE SAATİ
Sakarya Üniversitesi – 12/01/2019 Saat: 14:00
YAZILI SINAV KONULARI
1-Yazılı Sınavda her branş için ayrı ayrı olmak üzere 50 (elli) soru sorulacaktır.

2-Yazılı Sınavda her soru için sadece biri doğru olan 5 (beş) şıklı hazırlanmak sureti ile çoktan seçmeli test sistemi uygulanacaktır.Soruların puan değeri eşit olacaktır.

3-Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

4-Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden yapılacak olup, 70 (yetmiş) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaklardır.

Makine Mühendisliği Bilgisayar Destekli Çizim

Statik

Dinamik

Mukavemet

Akışkanlar Mekaniği

Termodinamik

Isı Transferi

İmalat Yöntemleri

Makine Elemanları

Malzeme Bilimi

Ölçme ve Kontrol

Hidrolik ve Pnomatik

Motorlar

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektronik, Sayısal Sistemler, Mikro İşlemciler, Programlama

Elektrik Makineleri, Enerji Dönüşümü Temelleri, Transformatörler, Elektrik Motorlar

Güç Elektroniği

Kontrol ve Kumanda

Devreler ve Sistemler

Endüstri Mühendisliği Yöneylem Araştırması

Benzetim

Sistem Analizi

Tesis Planlama

İstatistik

Üretim Planlama ve Kontrol

İş Etüdü

Modelleme ve Optimizasyon

Kalite Yönetimi

İmalat Sistemleri

Bilgisayar Mühendisliği Algoritmalar

Algoritma Analizi

Programlama Dilleri

Veri Yapıları

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

Nesneye Dayalı Programlama ve Analiz

Web Teknolojileri ve Programlama

Yazılım Geliştirme Süreçleri ve Metodolojileri

Yazılım Gereksinim Planlama

Yazılım Güvenliği ve Testleri

İşletim Sistemleri

Veri Madenciliği

Bilgisayar Ağları

Gömülü Sistemler

Nesnelerin interneti (IOT)

Kimya Mühendisliği Fizik

Endüstriyel Kimya

Enstrümantal Kimya

Fiziksel Kimya

Analitik Kimya

Organik Kimya

Kimya Mühendisliği Hesaplamaları ( Stokiometri)

Kimya Mühendisliği Termodinamiği

Kimya Mühendisliğinde Akışkanlar Mekaniği

Kimya Mühendisliğinde Isı Aktarımı (Isı Transferleri)

Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği

Kimya Mühendisliğinde Proses Tasarımı

Kimyasal Reaktör Tasarımı

Kimyasal Teknolojiler (Organik ve Anorganik Sınai Kimya)

Proses Dinamiği ve Kontrolü

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Üretim Metalurjisi

Döküm

Birleştirme Teknolojileri

Tahribatsız Muayene

Malzeme Bilimi

Seramik Malzemeler

Plastik Malzemeler

Kaplama Teknolojileri

Kompozit Malzemeler

Metalik Malzemeler

Akıllı Malzemeler

Nano Teknoloji

Malzeme Mukavemeti

Plastik Şekil Verme

Korozyon

Aşınma

YAZILI SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
1- Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü internet sitesinde duyurulur.

SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRI

1- Yazılı sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) puan ve üzerinde not almak şartıyla ilan edilen bölüm kontenjanına göre en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak, göreve başlatılacak pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil olmak üzere sözlü sınavına çağrılır.

2- Sözlü sınav, TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü binasında yapılacak olup, yazılı sınavı kazanan ve sözlü sınava katılacak adayların isimleri ile sözlü sınav tarihleri, yeri, Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI

a) Giriş Sınavı ilanında belirtilen konular ve mesleki alan bilgisi ile birlikte Genel Müdürlüğün faaliyet alanıyla ilgili konular,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi,

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak (a) bendi için 50 (elli), (b) ila (d) bentlerinin tamamı için 50 (elli) puan olmak üzere toplam 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilir. Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri notların aritmatik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılır.

DEĞERLENDİRME VE NİHAİ BAŞARI LİSTESİNİN DUYURULMASI

1- Sınav Komisyonu Adayların, yazılı sınav notu, KPSSP3 puanı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması esas alarak nihai başarı listesini hazırlar. Sınav komisyonu Giriş Sınavında başarılı olan adaylar arasından gerekli görülen sayıda yedek aday belirler. Asıl ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların Giriş Sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya, yazılı puanının eşit olması durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

2- Nihai Başarı listesi Genel Müdürlüğün ilan panosunda ve http://www.tuvasas.gov.tr internet sayfasında ilan edilir. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak tebliğ edilir.

3- Sınav Komisyonu tarafından nihai başarı listesi, sözlü sınavın yapıldığı son günü takiben 7 (yedi ) iş günü içerisinde açıklanır.

4- Giriş Sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen pozisyon sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Yedek listede yer almak, adaylar için daha sonraki sınavlar için

kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

GİRİŞ SINAVI SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Sınav Komisyonuna itiraz edilebilir. İtirazlar, Sınav Komisyonunca itiraz süresinin bitiminden itibaren 7 (yedi) iş günü içinde ve sözlü sınav tarihinden önce incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu, adaya yazılı olarak bildirilir.

ATANMADAN ÖNCE İSTENECEK BELGELER

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli mühendis pozisyonuna atanmak üzere yapılan Giriş Sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.

b) Altı adet vesikalık fotoğraf.

c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan.

ç) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen şartı taşıdığına ilişkin yazılı beyan.

d) Mal bildirimi.

e) Etik sözleşmesi.

f) Varsa, Sosyal Güvenlik Kurum bilgileri.

DİĞER HUSUSLAR

1-Giriş Sınavını kazananlar, talep edilen belgeleri ibraz etmeleri halinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli mühendis pozisyonlarına atanma işlemleri Personel Dairesi Başkanlığınca başlatılır.

2-Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

3- Giriş Sınavında başarılı olup göreve başlamayanlar ile göreve başlayanlardan çeşitli sebeplerle ayrılanların yerine sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren altı ay süreyle Giriş Sınavı yedek listesindeki başarı sırası dikkate alınarak atama yapılabilir.

4- Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Personel Dairesi Başkanlığınca saklanır.

5- Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

6- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.