08 – 29 Kasım 2018

BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU İŞLEMİNİZİ YAPMAYINIZ.

BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ
BAŞVURU TARİHİ : 08 – 29 Kasım 2018 SEÇME SINAVLARI TARİHİ : Bilahare Bildirilecektir
DUYURU

BU BAŞVURU İÇİN ÜCRET ALINMAYACAKTIR.

YAZIŞMA ADRESİ
JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI PERSONEL TEMİN MERKEZ KOMUTANLIĞI BEYTEPE/ÇANKAYA/ANKARA

İNTERNET ADRESİ ve TELEFON NUMARASI

BAŞVURU İŞLEMLERİ, DUYURU VE İLANLAR İÇİN : www.jandarma.gov.tr 0 312 464 4836

(MESAİ GÜNLERİNDE SAAT 09.00-17.00 ARASI)

Bu Kılavuzda yer alan kurallar, Kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girecek yasama, yürütme ve yargı organları kararı ile İçişleri Bakanlığı emirleri doğrultusunda değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından belirlenir ve kamuoyuna internet aracılığıyla duyurulur

1. GENEL BİLGİLER 4
2. GİRİŞ KOŞULLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI 4-6
3. BAŞVURU YAPAN ADAYLARIN SINAVLARA ÇAĞRILMA ESASLARI 6-7
4. BAŞVURUNUN YAPILMASI 7-9
5. UZMAN ERBAŞ ADAYLARININ SEÇME SINAVLARINA GELİRKEN GETİRECEĞİ BELGELER 9-10
6. UYGULANACAK SINAVLAR 10-12
7. BİRLİK KOMUTANLIKLARI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER (SADECE SİLAHALTINDA OLANLAR İÇİN) 12
8. SAĞLIK RAPORU VE GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR 12-13
9. KAYIT KABUL 13
10. ATAMA İŞLEMLERİ 14
11. JSGA BŞK.LIĞI VE J.LOJ.K.LIĞI İLETİŞİM VE ULAŞIM BİLGİLERİ 14-15
12. HUKUKİ SORUMLULUK 15
13. TABLOLAR 16-43
TABLO – 1 BOY- KİLO TABLOSU

TABLO – 2 UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ TABLO-3 FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI DEĞERLENDİRME ESASLARI TABLO-4 LOJİSTİK BRANŞI SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ NİTELİKLERİ VE ÇAĞRILMA ÖNCELİKLERİ

TABLO-5 ADAY MUVAFAKAT YAZISI ÖRNEĞİ (ASKERLİĞİNİ YAPMAMIŞ ADAYLAR İÇİN)

TABLO-6 ADAY MUVAFAKAT YAZISI ÖRNEĞİ (SPOR SINAVI İÇİN)

1. GENEL BİLGİLER

a. Jandarma Genel Komutanlığına Lojistik branşında (12 Branş)(1.457) Sözleşmeli Uzman Erbaş (erkek) temin edilecektir.

b. Ön başvurular,www.jandarma.gov.tr internet adresinde “Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları” kısmından 08 – 29 Kasım 2018 (saat 17.00’ye kadar) tarihleri arasında ön başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.

c. Ön başvuru yapan adaylardan Tablo-4’deki seçme sınavlarına çağrılma öncelikleri ile branşlarına göre kontenjan miktarının beş katına kadar aday sınavlara çağrılacaktır.

ç. Çağrı yapıldığı halde seçme sınavları aşamasına katılmayan adayların ön başvuru işlemleri sonlandırılacaktır. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacaktır.

d. Ön başvuruları uygun görülen adayların seçme sınavları Jandarma Lojistik Komutanlığı Güvercinlik/ANKARA adresinde icra edilecektir.

e. Lojistik branşına alınacak uzman erbaş adayları asayiş eğitimi alacaklarından, kurumun ihtiyaçları göz önünde bulundurularak emniyet ve asayiş (diğer branşlarda) görevlerinde de görevlendirilebilecektir.

f. Seçme sınavları tarihleriwww.jandarma.gov.tr internet adresinde ”Personel /öğrenci alım başvuruları ve sonuçları” kısmından yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır. Adaylara bildirilen sınav tarihi kesinlikle değiştirilmeyecektir.

g. Kılavuzun tamamını okumadan internetten Ön Başvuru Formunu doldurmayınız. Başvuru Formuna girilen bilgilerin doğruluğundan ve yanlış/eksik beyan edilen bilgiler neticesinde doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Eksik ya da yanlış bilgilerle başvuru yapan adaylar sınava alınmayacak, sınavda başarılı olsalar ve Uzman erbaş olarak göreve başlamış olsalar dahi, daha sonra bu Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmadığı anlaşılanlar hakkında fesih işlemi yapılır. (Uzman Erbaş Yönetmeliği Madde 13)

ğ. Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini Kılavuzu;

3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve Yönetmeliği,

2803 Sayılı J. Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu,

1111 Sayılı Askerlik Kanunu,

6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ve Yönetmeliği,

TSK, J.Gn.K.lığı, Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ile, Uzman Erbaş teminini kapsayan diğer mevzuat, onay ve emirler doğrultusunda hazırlanmıştır. Temin faaliyeti belirtilen mevzuat doğrultusunda icra edilecektir.

h. Sözleşmeli Uzman Erbaş sınavına katılacak adayların, kılavuzda belirtilen başvuru koşullarının yanı sıra (ğ) fıkrasında belirtilen mevzuatı da incelemeleri faydalarına olacaktır.

2. GİRİŞ KOŞULLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az ortaokul/ilköğretim (8 Yıllık) mezunu olmak,

c. Nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 1991 (dahil) – 01 Ocak 1999 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2’deki Nitelik Belgesinden 80 puan ve üzeri not almış olmak.

d. Askerlik hizmetini yapmakta iken ‘Askerliğe elverişli değildir’ raporu alarak terhis edilmemiş olmak,

a. Bu kılavuzda yer alan hususlar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile kanun ve yönetmeliklerde belirtilenler saklı olmak üzere, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir. Bu durum başvuru sahipleri için bir hak doğurmaz.

b. İlgili yasal mevzuat ile bu kılavuzda belirtilen hususlara aykırı davranma sonucu doğacak sorumluluk adayın kendisine aittir.

TABLO – 1

BOY- KİLO TABLOSU (En az 164 cm. olacak)

Boy (cm) Ağırlık Alt Sınırı (kg) Ağırlık Üst Sınırı (kg)
164 51 72
165 52 72
166 52 72
167 53 73
168 54 73
169 54 74
170 55 75
171 56 76
172 56 77
173 57 78
174 58 79
175 58 80
176 59 81
177 60 81
178 60 82
179 61 83
180 62 84
181 62 85
182 63 86
183 64 87
184 64 88
185 65 89
186 66 90
187 66 91
188 67 92
189 68 93
190 69 94
191 70 95
192 70 96
193 71 97
194 72 98
195 72 99
196 73 100
197 74 101
198 75 102
199 75 103
200 76 104
201 77 105
202 78 106
203 78 107
204 79 108
205 80 109
206 81 110
207 81 111
208 82 112
209 83 114
210 84 115

TABLO – 2

UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ (Sadece Silahaltındaki Adaylar İçin)

BİRLİĞİ :

ADI SOYADI :

FOTOĞRAF

/.

BABA ADI :

TAHSİLİ :

RÜTBESİ :

TERTİBİ :

NORMAL TERHİS TARİHİ :……./

değildir.

N İ T E L İ K L E R HEYET

TAKDİR

NOTLAR

TARAFINDAN

EDİLECEK

Verilen

Notların

Ortalama

Başkan Subay

Üye

Astsb.

Üye

DİSİPLİN VE AHLAKI 1. Genel görünüş tavır ve hareketi
2. Kötü alışkanlıklara düşkün bulunmaması
3. Hasis menfaatlere düşkün olmaması
4. Disiplin kurallarına uyarlığı ve itaati
5. Güvenilme ve Sadakati
HİZMET VERİMİ 6. Zekası ve muhakeme yeteneği
7. Çalışkanlığı ve dayanıklılığı
8. Mesleki bilgisini ve askeri ihtisasını geliştirme
9. Astlarını öğretme ve yetiştirme
10. Sorumluluğu benimseme, üstlük ve liderlik.
NOT TOPLAMI
KANAAT
HEYET

PERSONELİN

İN

İMZASI
ADI SOYADI
RÜTBESİ VE SİCİL NUMARASI
GÖREVİ
DÜZENLEME TARİHİ

adaylığa kabulü uygundur/uygun

AÇIKLAMA

1. BU NİTELİK BELGESİ UZMAN ERBAŞ OLMAK ÜZERE MÜRACAAT EDEN PERSONEL İÇİN İKİ NÜSHA OLARAK TANZİM EDİLİR. (BİR ADEDİ ADAYA VERİLİR, BİR ADEDİ BİRLİKTE MUHAFAZA EDİLİR)

2. NİTELİKLERE HEYET PERSONELİNCE AYRI AYRI 10 TAM NOT ÜZERİNDEN NOT VERİLİR. NOTLAR TAM SAYI VEYA % KESİRLİ OLARAK VERİLİR. KANAAT HANESİNE UZMAN ERBAŞ OLMAYA LAYIKTIR/DEĞİLDİR İBARESİ YAZILIR. HEYET PERSONELİNCE, HER NİTELİĞE VERİLEN NOTLARIN ORTALAMASI ALINARAK NİTELİK BELGESİNİN SON SÜTUNUNA YAZILIR. BÖLÜM SONUCU TAM SAYI ÇIKMAZSA İKİ HANE YÜRÜTÜLÜR. VERİLEN NOTLARIN ORTALAMASI SİCİL TAM NOTUNUN % 80 VE DAHA YUKARISI OLANLAR

ONAYLANIR. VERİLEN NOTLAR AYNI GÖREV KADRO YERİNE BİRDEN FAZLA İSTEKLİ OLDUĞUNDA SIRALAMAYA TESİR EDER VE SEÇİMDE ETKİLİ OLUR.

3. HEYET BAŞKANI, TEŞKİL EDİLEN HEYETİN EN KIDEMLİ SUBAYIDIR.

4. NİTELİK BELGESİNİ DOLDURMAYA YETKİLİ HEYET PERSONEL UZMAN ERBAŞ YÖNERGESİNİN 2’NCİ BÖLÜM 4/a MADDESİNDE BELİRTİLEN PERSONELDİR.

TABLO-3

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI DEĞERLENDİRME ESASLARI

400 METRE KOŞU (15 PUAN) DURARAK UZUN ATLAMA (5 PUAN) MEKİK (2 DK.) (5 PUAN) BARFİSKTE KOL

ÇEKME

(10 PUAN)

SÜRE PUAN CM PUAN TEKRAR PUAN TEKRAR PUAN
79.SN.ÜZERİ ELENİR 174 VE DAHA AZ ELENİR 26 VE DAHA AZ ELENİR 2 VE DAHA AZ ELENİR
78 SN. 7 175 – 182 2 27 – 30 2 3 4
77 SN. 8 183 – 190 3 31 – 34 3 4 5
76 SN. 9 191 – 196 4 35 – 39 4 5 6
75 SN. 10 197 – + 5 40 – + 5 6 7
74 – 73 SN. 11 7 8
72 – 71 SN. 12 8 9
70 – 69 SN. 13 9 10
68 SN. 14
67 SN.VE AŞAĞISI 15

* Fiziki yeterlilik ve mülakat sınavları için tam not (50) puandır. Fiziki Yeterlilik Sınavı (35) puan, mülakat sınavı (15) puan üzerinden değerlendirilir. Fiziki yeterlilik ve mülakat sınav puanları toplamı (29) ve daha düşük olan adaylar ile mülakat sınavından (10) puanın altında alan adaylar elenir.

TABLO-4

BRANŞ KONTENJAN ARANACAK NİTELİKLER
AŞÇI 569 1. Lojistik branşında Sözleşmeli Uzman Erbaş olarak temin edilecek adayların el melekelerinin arzu edilen seviyede olabilmesi için çalışma şartı zorunludur.

2. Her eğitim seviyesindeki adayın başvuru yapabilmesi maksadıyla her bir branş için;

a. %5 (yüzde beş) oranında en az Lisans,

b. %10 (yüzde on) oranında en az Ön Lisans,

c. %20 (yüzde yirmi) oranında en az Lise,

ç. %65 (yüzde altmış beş) oranında en az ilköğretim mezunu olan adaylar sınava çağırılacaktır.

3. Yukarıda belirtilen oranlardaki kontenjanların dolmaması durumunda, sırasıyla boş kalan kontenjan miktarı bir alt bentte belirtilen mezuniyet durumundaki kontenjana ilave edilecektir.

4. İlköğretim mezunu kontenjanının doldurulamaması durumunda ise , boş kalan kontenjan miktarı sırasıyla; Lise,Ön Lisans ve Lisans öğrenim seviyelerine ilave edilecektir.

5. Söz konusu oranlardaki kontenjanlarda sırasıyla;

a. Başvurduğu branşta çalışma süresi (iş tecrübesi) çok olanlara,

b. Ustalık Belgesine sahip olanlara,

c. Kalfalık Belgesine sahip olanlara öncelik verilecektir.

6. 3, 4 ve 5’inci maddelerde belirlenen nitelikler ve öncelik sıraları aynı kalmak koşulu ile, eşit önceliğe sahip olan adaylardan (adaylar arasındaki nitelik ve öncelik sırası gibi bütün koşulların aynı olması durumunda) çağırılma önceliği yaşı küçük olana verilecektir.

7. Belirtilen Meslek Grubunda , kamu veya özel sektörde en az 1 (Bir) yıl çalışmış olmak ve bunu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı Tespiti dökümünde meslek adı ve kodu ile belgelemek. Ayrıca;

8. Adayların, aşağıda yer alan şartlardan en az birini sağlamaları gerekmektedir.

a. Fakültelerin (Lisans) ;

(1) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Lisans),

(2) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksek Lisans programı)

(3) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yönetimi (Lisans),

(4) Mutfak Sanatları Yönetimi (Lisans),

(5) Yiyecek İçecek Yönetimi ve Mutfak Sanatları (Yüksek Lisans Programı),

(6) Gastronomi (Lisans),

(7) Gastronomi (Yüksek Lisans Programı),

(8) Gastronomi Turizmi (Yüksek Lisans Programı) bölümü mezunu olmak.

b. Meslek Yüksek Okullarının (Ön Lisans);

(1) Aşçılık,

(2) Hazır Yemek ve Aşçılık,

(3) Yemek Pişirme Teknikleri,

(4) Gastronomi ve Mutfak Sanatları,

(5) Mutfak Yönetimi,

(6) Gemi Aşçılığı,

(7) Pastacılık bölümü mezunu olmak.

BRANŞ KONTENJAN ARANACAK NİTELİKLER
AŞÇI 569 c. Meslek Liselerinin ;

(1) Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Aşçılık),

(2) Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (MUTFAK),

(3) Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Mutfak),

(4) Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Pasta ve Tatlı Yapımı),

(5) Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (PASTACILIK),

(6) Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Pastacılık) bölümü mezunu olmak. ç. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre; Meslek Eğitim

Merkezlerinden alınan (Ustalık/Kalfalık/Çıraklık) belgesine sahip olanlar ve en az İlköğretim Okullarından mezun olanlar için;

(1) Aşçı,

(2) Aşçıbaşı,

(3) Aşçı Yardımcısı

(4) Soğuk Mezeci,

(5) Izgaracı,

(6) Dönerci,

(7) Pastacı,

(8) Pideci,

(9) Tatlıcı işlerine ait ustalık, kalfalık veya çıraklık, belgesine sahip olmak.

BRANŞ KONTENJAN ARANACAK NİTELİKLER
BEYAZ EŞYA TEMİRCİSİ 55 1. Lojistik branşında Sözleşmeli Uzman Erbaş olarak temin edilecek adayların el melekelerinin arzu edilen seviyede olabilmesi için çalışma şartı zorunludur.

2. Her eğitim seviyesindeki adayın başvuru yapabilmesi maksadıyla her bir branş için;

a. %5 (yüzde beş) oranında en az Lisans,

b. %10 (yüzde on) oranında en az Ön Lisans,

c. %20 (yüzde yirmi) oranında en az Lise,

ç. %65 (yüzde altmış beş) oranında en az ilköğretim mezunu olan adaylar sınava çağırılacaktır.

3. Yukarıda belirtilen oranlardaki kontenjanların dolmaması durumunda, sırasıyla boş kalan kontenjan miktarı bir alt bentte belirtilen mezuniyet durumundaki kontenjana ilave edilecektir.

4. İlköğretim mezunu kontenjanının doldurulamaması durumunda ise , boş kalan kontenjan miktarı sırasıyla; Lise,Ön Lisans ve Lisans öğrenim seviyelerine ilave edilecektir.

5. Söz konusu oranlardaki kontenjanlarda sırasıyla;

a. Başvurduğu branşta çalışma süresi (iş tecrübesi) çok olanlara,

b. Ustalık Belgesine sahip olanlara,

c. Kalfalık Belgesine sahip olanlara öncelik verilecektir.

6. 3, 4 ve 5’inci maddelerde belirlenen nitelikler ve öncelik sıraları aynı kalmak koşulu ile, eşit önceliğe sahip olan adaylardan (adaylar arasındaki nitelik ve öncelik sırası gibi bütün koşulların aynı olması durumunda) çağırılma önceliği yaşı küçük olana verilecektir.

7. Belirtilen Meslek Grubunda , kamu veya özel sektörde en az 1 (Bir) yıl çalışmış olmak ve bunu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı Tespiti dökümünde meslek adı ve kodu ile belgelemek. Ayrıca;

a. Fakültelerin ;

(1) Elektrik (Yüksek Lisans Programı 2 Yıllık)

(2) Elektrik (Lisans 4 Yıllık)

(3) Elektrik Mühendisliği (Lisans 4 Yıllık)

(4) Elektrik Teknolojisi (Lisans 4 Yıllık)

(5) Elektrik Ve Elektronik Teknolojisi (Lisans 3 Yıllık)

(6) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Lisans 4 Yıllık)

(7) Endüstriyel Elektronik (Lisans 4 Yıllık)

(8) Elektronik (Lisans 4 Yıllık)

(9) Elektronik Mühendisliği (Lisans 4 Yıllık)

(10) Elektronik Teknisyenliği (Lisans 4 Yıllık)

(11) Elektronik Yüksek Teknisyenliği (Lisans 4 Yıllık)

(12) Mekatronik (Lisans 4 Yıllık)

(13) Mekatronik Mühendisliği (Lisans 4 Yıllık)

(14) Mekatronik Sistemler Mühendisliği (Lisans 4 Yıllık) bölümü mezunu olmak.

b. Meslek Yüksek Okullarının ;

(1) Elektrik (Önlisans 2 Yıllık)

(2) Elektrik Enerjisi Üretim, İletim Ve Dağıtımı (Önlisans 2 Yıllık) .. . ..

(3) Elektirk Enerjisi Üretim İletim Ve Dağıtımı (Önlisans 2

Yıllık)

BRANŞ KONTENJAN ARANACAK NİTELİKLER
BEYAZ EŞYA TAMİRCİSİ 55 (4) Elektrik Makineleri Bakım Ve Onarımı (Önlisans 2 Yıllık)

(5) Elektrik Teknolojisi (Önlisans 2 Yıllık)

(6) Elektrik Ve Elektronik Teknolojisi (Önlisans 2 Yıllık)

(7) Elektrik, Makine, Tamir Ve Bakım (Önlisans 2 Yıllık)

(8) Elektrik-Elektronik (Önlisans 2 Yıllık)

(9) Elektrik-Elektronik Teknikerliği (Önlisans 2 Yıllık)

(10) Elektrikli Cihaz Teknolojisi (Önlisans 2 Yıllık)

(11) Endüstriyel Elektrik (Önlisans 2 Yıllık)

(12) Endüstriyel Elektronik (Önlisans 2 Yıllık)

(13) Endüstriyel Elektronik Teknikerliği (Önlisans 2 Yıllık)

(14) Endüstriyel Elektronik Teknolojisi (Önlisans 2 Yıllık)

(15) Elektronik (Önlisans 2 Yıllık)

(16) Elektronik Teknolojisi (Önlisans 2 Yıllık)

(17) Elektronik Yüksek Teknisyenliği (Önlisans 2 Yıllık)

(18) Mekatronik (Önlisans 2 Yıllık)

(19) Mekatronik Teknolojisi (Önlisans 2 Yıllık)

(20) iklimlendirme Ve Soğutma (Önlisans 2 Yıllık)

(21) İklimlendirme Ve Soğutma Teknolojisi (Önlisans 2 Yıllık)

(22) Soğutma Tesisatçılığı (Önlisans 2 Yıllık)

(23) Soğutma Tesisatı (Önlisans 2 Yıllık)

(24) Soğutma Ve Havalandırma (Önlisans 2 Yıllık)

(25) Elektromekanik Taşıyıcılar (Önlisans 2 Yıllık) bölümü mezunu olmak.

c. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Meslek Liselerinin ;

(1) Elektrik (Maöl Endüstri Meslek Lisesi)

(2) Elektrik – Elektronik Teknolojisi Alanı (Mesleki Açık Öğretim Lisesi)

(3) Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Anadolu Meslek

Lisesi)

(4) Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik)

(5) Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Anadolu Teknik

Lisesi

(6) Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Anadolu Ticaret Meslek Lisesi)

(7) Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Endüstri Meslek

Lisesi)

(8) Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Kız Meslek Lisesi)

(9) Elektrik- Elektronik Teknolojisi ALANI (Meslek Lisesi)

(10) Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Meslek Lisesi)

(11) Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Mesleki Teknik Eğitim Merkezi)

(12) Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi)

(13) Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi)

(14) Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Özel Anadolu Teknik Lise)

(15) Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Özel Meslek Lisesi)

(16) Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Teknik Lise)

(17) Elektrik – Elektronik Teknolojisi Alanı (Elektrik Tesisatları Ve Pano Montörlüğü)

BRANŞ KONTENJAN ARANACAK NİTELİKLER
BEYAZ EŞYA TEMİRCİSİ 55 (18) Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü)

(19) Elektrik – Elektronik Teknolojisi Alanı (Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi)

(20) Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi)

(21) Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme Alanı (Anadolu Meslek Lisesi)

(22) Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme Alanı (Anadolu Teknik Lisesi)

(23) Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme Alanı (Endüstri Meslek Lisesi)

(24) Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme Alanı (Meslek

Lisesi)

(25) Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme Alanı (Meslek

Lisesi)

(26) Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme Alanı (Meslek

Lisesi)

(27) Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme Alanı (Mesleki Açık Öğretim Lisesi)

(28) Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme Alanı (Mesleki Teknik Eğitim Merkezi)

(29) Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme Alanı (Mesleki Ve Teknik Eğitim Merkezi)

(30) Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme Alanı (Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi)

(31) Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme Alanı (Teknik

Lise)

(32) Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Bobinaj) bölümü mezunu olmak.

ç. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre; Meslek Eğitim Merkezlerinden alınan (Ustalık/Kalfalık/Çıraklık) belgesine sahip olanlar ve en az İlköğretim Okullarından mezun olanlar için;

(1) Beyaz Eşya Tamircisi

(2) Elektrik-Elektronik Teknolojisi (Elektrik Tesisatları ve Pano Sistemleri)

(3) Bobinajcılık

(4) Soğutma ve Havalandırma ustalık, kalfalık veya çıraklık belgesine sahip olmak.

BRANŞ KONTENJAN ARANACAK NİTELİKLER
ELEKTRİKÇİ 103 1. Lojistik branşında Sözleşmeli Uzman Erbaş olarak temin edilecek adayların el melekelerinin arzu edilen seviyede olabilmesi için çalışma şartı zorunludur.

2. Her eğitim seviyesindeki adayın başvuru yapabilmesi maksadıyla her bir branş için;

a. %5 (yüzde beş) oranında en az Lisans,

b. %10 (yüzde on) oranında en az Ön Lisans,

c. %20 (yüzde yirmi) oranında en az Lise,

ç. %65 (yüzde altmış beş) oranında en az ilköğretim mezunu olan adaylar sınava çağırılacaktır.

3. Yukarıda belirtilen oranlardaki kontenjanların dolmaması durumunda, sırasıyla boş kalan kontenjan miktarı bir alt bentte belirtilen mezuniyet durumundaki kontenjana ilave edilecektir.

4. İlköğretim mezunu kontenjanının doldurulamaması durumunda ise , boş kalan kontenjan miktarı sırasıyla; Lise,Ön Lisans ve Lisans öğrenim seviyelerine ilave edilecektir.

5. Söz konusu oranlardaki kontenjanlarda sırasıyla;

a. Başvurduğu branşta çalışma süresi (iş tecrübesi) çok olanlara,

b. Ustalık Belgesine sahip olanlara,

c. Kalfalık Belgesine sahip olanlara öncelik verilecektir.

6. 3, 4 ve 5’inci maddelerde belirlenen nitelikler ve öncelik sıraları aynı kalmak koşulu ile, eşit önceliğe sahip olan adaylardan (adaylar arasındaki nitelik ve öncelik sırası gibi bütün koşulların aynı olması durumunda) çağırılma önceliği yaşı küçük olana verilecektir.

7. Belirtilen Meslek Grubunda , kamu veya özel sektörde en az 1 (Bir) yıl çalışmış olmak ve bunu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı Tespiti dökümünde meslek adı ve kodu ile belgelemek. Ayrıca;

a. Fakültelerin ;

(1) Elektrik (Lisans 4 Yıllık)

(2) Elektrik Mühendisliği (Lisans 4 Yıllık)

(3) Elektrik Teknolojisi (Lisans 4 Yıllık)

(4) Elektrik Ve Elektronik Teknolojisi (Lisans 3 Yıllık)

(5) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Lisans 4 Yıllık)

(6) Elektronik Haberleşme (Lisans 4 Yıllık)

(7) Elektronik Ve Haberleşme (Lisans 4 Yıllık)

(8) Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği (Lisans 4 Yıllık) bölümü mezunu olmak.

b. Meslek Yüksek Okullarının ;

(1) Elektrik (Önlisans 2 Yıllık)

(2) Elektrik Enerjisi Üretim, İletim Ve Dağıtımı (Önlisans 2

Yıllık)

(3) Elektrik Teknolojisi (Önlisans 2 Yıllık)

(4) Elektrik Ve Elektronik Teknolojisi (Önlisans 2 Yıllık)

(5) Elektrik-Elektronik (Önlisans 2 Yıllık)

(6) Elektrik-Elektronik Teknikerliği (Önlisans 2 Yıllık)

(7) Elektrikli Cihaz Teknolojisi (Önlisans 2 Yıllık)

(8) Endüstriyel Elektrik (Önlisans 2 Yıllık)

(9) Elektronik Haberleşme (Önlisans 2 Yıllık)

(10) Elektronik Haberleşme Teknikerliği (Önlisans 2 Yıllık)

(11) Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Önlisans 2 Yıllık)

(12) Elektronik Ve Haberleşme (Önlisans 2 Yıllık) bölümü mezunu olmak.

BRANŞ KONTENJAN ARANACAK NİTELİKLER
ELEKTRİKÇİ 103 c. Meslek Liselerinin ;

(1) Elektrik – Elektronik Teknolojisi Alanı (Mesleki Açık Öğretim Lisesi)

(2) Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Anadolu Meslek

Lisesi)

(3) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik))

(4) Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Anadolu Teknik

Lisesi)

(5) Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Anadolu Ticaret Meslek Lisesi)

(6) Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Endüstri Meslek

Lisesi)

(7) Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Kız Meslek Lisesi)

(8) Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Meslek Lisesi (Erkek Tek. Öğ. Gn. Md.)

(9) Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Meslek Lisesi (Kız. Tek. Öğ. Gn. Md.))

(10) Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Meslek Lisesi (Tic. Tur. Öğ. Gn. Md.))

(11) Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Mesleki Teknik Eğitim Merkezi (Tic.Tur))

(12) Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi)

(13) Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi)

(14) Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Özel Anadolu Teknik Lise)

(15) Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Özel Meslek Lisesi) Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Teknik Lise)

(16) Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Bobinaj) bölümü mezunu olmak.

ç. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre; Meslek Eğitim Merkezlerinden alınan (Ustalık/Kalfalık/Çıraklık) belgesine sahip olanlar ve en az İlköğretim Okullarından mezun olanlar için;

(1) Elektrik-Elektronik Teknolojisi (Elektrik Tesisatları ve Pano Monitörlüğü, Yüksek Gerilim Sistemleri)

(2) Elektrik Tesisatçılığı

(3) Bobinajcılık

(4) Bakım ve Onarım Elektrik

(5) Oto Elektrikçiliği

(6) Yüksek gerilim elektrik devrelerine ait ustalık, kalfalık veya çıraklık belgesine sahip olmak.

d. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) tarafından verilen yüksek gerilim elektrik devrelerinde çalışabilirlik belgesine sahip olanlar.

e. Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından yetkilendirilmiş ve kabul edilmiş kuruluşlar tarafından verilen Elektrik Pano Montajcısı (Seviye 3 ve üstü) (12UY0075-3/4/5) “Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip olanlar.

BRANŞ KONTENJAN ARANACAK NİTELİKLER
OTO

TAMİRCİSİ

80 1. Lojistik branşında Sözleşmeli Uzman Erbaş olarak temin edilecek adayların el melekelerinin arzu edilen seviyede olabilmesi için çalışma şartı zorunludur.

2. Her eğitim seviyesindeki adayın başvuru yapabilmesi maksadıyla her bir branş için;

a. %5 (yüzde beş) oranında en az Lisans,

b. %10 (yüzde on) oranında en az Ön Lisans,

c. %20 (yüzde yirmi) oranında en az Lise,

ç. %65 (yüzde altmış beş) oranında en az ilköğretim mezunu olan adaylar sınava çağırılacaktır.

3. Yukarıda belirtilen oranlardaki kontenjanların dolmaması durumunda, sırasıyla boş kalan kontenjan miktarı bir alt bentte belirtilen mezuniyet durumundaki kontenjana ilave edilecektir.

4. İlköğretim mezunu kontenjanının doldurulamaması durumunda ise , boş kalan kontenjan miktarı sırasıyla; Lise,Ön Lisans ve Lisans öğrenim seviyelerine ilave edilecektir.

5. Söz konusu oranlardaki kontenjanlarda sırasıyla;

a. Başvurduğu branşta çalışma süresi (iş tecrübesi) çok olanlara,

b. Ustalık Belgesine sahip olanlara, c. Kalfalık Belgesine sahip olanlara öncelik verilecektir.

6. 3, 4 ve 5’inci maddelerde belirlenen nitelikler ve öncelik sıraları aynı kalmak koşulu ile, eşit önceliğe sahip olan adaylardan (adaylar arasındaki nitelik ve öncelik sırası gibi bütün koşulların aynı olması durumunda) çağırılma önceliği yaşı küçük olana verilecektir.

7. Belirtilen Meslek Grubunda , kamu veya özel sektörde en az 1 (Bir) yıl çalışmış olmak ve bunu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı Tespiti dökümünde meslek adı ve kodu ile belgelemek. Ayrıca;

8. Adayların, aşağıda yer alan şartlardan en az birini sağlamaları gerekmektedir.

a. Fakültelerin ;

(1) Genel Makine (Lisans 4 Yıllık)

(2) Makine (Lisans 4 Yıllık)

(3) Makine Mühendisliği (Lisans 4 Yıllık)

(4) Makine Teknisyenliği (Lisans 3 Yıllık)

(5) Makine Ve İmalat Mühendisliği (Lisans 4 Yıllık)

(6) Otomotiv (Lisans 4 Yıllık)

(7) Otomotiv Mühendisliği (Lisans 4 Yıllık)

(8) Mekatronik (Lisans 4 Yıllık)

(9) Mekatronik Mühendisliği (Lisans 4 Yıllık)

(10) Mekatronik Sistemler Mühendisliği (Lisans 4 Yıllık)

(11) Motor (Lisans 4 Yıllık) bölümü mezunu olmak.

b. Meslek Yüksek Okullarının ;

(1) İş Makineleri (Önlisans 2 Yıllık)

(2) Makine (Önlisans 2 Yıllık)

(3) Makine Motor (Önlisans 2 Yıllık)

(4) Makine Teknisyenliği (Önlisans 2 Yıllık)

(5) Motor Otomotıv (Önlisans 2 Yıllık)

(6) Otomotiv (Önlisans 2 Yıllık)

(7) Otomotiv Tasarım Ve İmalat (Önlisans 2 Yıllık)

(8) Otomotiv Teknolojisi (Önlisans 2 Yıllık)

(9) Mekatronik (Önlisans 2 Yıllık)

(10) Mekatronik Teknolojisi (Önlisans 2 Yıllık)

BRANŞ KONTENJAN ARANACAK NİTELİKLER
OTO

TAMİRCİSİ

80 (11) Motor (Önlisans 2 Yıllık)

(12) Oto Motor Teknolojileri (Önlisans 2 Yıllık)

(13) Otobüs Tamir Ve Bakım (Önlisans 2 Yıllık)

(14) Endüstriyel Otomasyon (Önlisans 2 Yıllık)

(15) Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Önlisans 2 Yıllık) bölümü mezunu olmak.

c. Meslek Liselerinin ;

(1) Makine Teknolojisi Alanı (Anadolu Meslek Lisesi)

(2) Makine Teknolojisi Alanı (Anadolu Teknik Lisesi)

(3) Makine Teknolojisi Alanı (Endüstri Meslek Lisesi)

(4) Makine Teknolojisi Alanı (Meslek Lisesi (Erkek Tek. Öğ. Gn. Md.)

(5) Makine Teknolojisi Alanı (Meslek Lisesi (Kız. Tek. Öğ. Gn. Md.)

(6) Makine Teknolojisi Alanı (Mesleki Açık Öğretim Lisesi)

(7) Makine Teknolojisi Alanı (Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi)

(8) Makine Teknolojisi Alanı (Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi)

(9) Makine Teknolojisi Alanı (Özel Anadolu Teknik Lise)

(10) Makine Teknolojisi Alanı (Özel Meslek Lisesi)

(11) Makine Teknolojisi Alanı (Teknik Lise)

(12) Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı (Anadolu Meslek Lisesi)

(13) Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı (Anadolu Teknik Lisesi)

(14) Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı (Endüstri Meslek Lisesi)

(15) Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı (Mesleki Açık Öğretim

Lisesi)

(16) Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı (Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi)

(17) Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı (Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi)

(18) Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı (Özel Meslek Lisesi)

(19) Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı (Teknik Lise)

(20) Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Anadolu Meslek Lisesi)

(21) Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik))

(22) Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Anadolu Teknik Lisesi)

(23) Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Özel Anadolu Teknik Lise) bölümü mezunu olmak.

ç. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre; Meslek Eğitim Merkezlerinden alınan (Ustalık/Kalfalık/Çıraklık) belgesine sahip olanlar ve en az İlköğretim Okullarından mezun olanlar için;

(1) Oto Bakım ve Onarım

(2) İş Makinaları Tamirciliği

(3) Oto Motor Tamirciliği

(4) Dizel Motor Yakıt Pompa Ayar ve Motor Yenileştirme işlerine ait ustalık, kalfalık veya çıraklık belgesine sahip olmak.

BRANŞ KONTENJAN ARANACAK NİTELİKLER
SIHHİ

TESİSATÇI

114 1. Lojistik branşında Sözleşmeli Uzman Erbaş olarak temin edilecek adayların el melekelerinin arzu edilen seviyede olabilmesi için çalışma şartı zorunludur.

2. Her eğitim seviyesindeki adayın başvuru yapabilmesi maksadıyla her bir branş için;

a. %5 (yüzde beş) oranında en az Lisans,

b. %10 (yüzde on) oranında en az Ön Lisans,

c. %20 (yüzde yirmi) oranında en az Lise,

ç. %65 (yüzde altmış beş) oranında en az ilköğretim mezunu olan adaylar sınava çağırılacaktır.

3. Yukarıda belirtilen oranlardaki kontenjanların dolmaması durumunda, sırasıyla boş kalan kontenjan miktarı bir alt bentte belirtilen mezuniyet durumundaki kontenjana ilave edilecektir.

4. İlköğretim mezunu kontenjanının doldurulamaması durumunda ise , boş kalan kontenjan miktarı sırasıyla; Lise,Ön Lisans ve Lisans öğrenim seviyelerine ilave edilecektir.

5. Söz konusu oranlardaki kontenjanlarda sırasıyla;

a. Başvurduğu branşta çalışma süresi (iş tecrübesi) çok olanlara,

b. Ustalık Belgesine sahip olanlara,

c. Kalfalık Belgesine sahip olanlara öncelik verilecektir.

6. 3, 4 ve 5’inci maddelerde belirlenen nitelikler ve öncelik sıraları aynı kalmak koşulu ile, eşit önceliğe sahip olan adaylardan (adaylar arasındaki nitelik ve öncelik sırası gibi bütün koşulların aynı olması durumunda) çağırılma önceliği yaşı küçük olana verilecektir.

7. Belirtilen Meslek Grubunda , kamu veya özel sektörde en az 1 (Bir) yıl çalışmış olmak ve bunu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı Tespiti dökümünde meslek adı ve kodu ile belgelemek. Ayrıca;

8. Adayların, aşağıda yer alan şartlardan en az birini sağlamaları gerekmektedir.

a. Fakültelerin ;

(1) Sıhhi Tesisat Öğretmenliği (Lisans 4 Yıllık)

(2) Genel Makine (Lisans 4 Yıllık)

(3) Makine (Lisans 4 Yıllık)

(4) Makine Mühendisliği (Lisans 4 Yıllık)

(5) Metal İşleri (Lisans 4 Yıllık

(6) Metal İşleri Öğretmenliği (Lisans 4 Yıllık

(7) Yapı Tesisatı (Lisans 5 Yıllık) bölümü mezun olmak.

b. Meslek Yüksek Okullarının ;

(1) Doğalgaz Isıtma Ve Sıhhiyat Tesisleri Teknikleri (Önlisans 2 Yıllık)

(2) Doğalgaz, Isıtma Ve Sıhhi Tesisat (Önlisans 2 Yıllık)

(3) Doğalgaz, Isıtma Ve Sıhhi Tesisat Teknikerliği (Önlisans 2 Yıllık)

(4) Doğalgaz, Isıtma Ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi (Önlisans 2 Yıllık)

(5) Isıtma Ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi (Önlisans 2 Yıllık)

(6) Sıhhi Tesisat (Önlisans 2 Yıllık)

(7) Sıhhi Tesisat Ve Doğalgaz (Önlisans 2 Yıllık)

(8) Makine (Önlisans 2 Yıllık)

(9) Metal İşleri (Önlisans 2 Yıllık)

(10) Doğalgaz Ve Tesisatı Teknolojisi (Önlisans 2 Yıllık)

(11) Gaz Ve Tesisatı Teknolojisi (Önlisans 2 Yıllık)

BRANŞ KONTENJAN ARANACAK NİTELİKLER
SIHHİ

TESİSATÇI

114 (12) Soğutma Tesisatçılığı (Önlisans 2 Yıllık)

(13) Soğutma Tesisatı (Önlisans 2 Yıllık)

(14) Tesisat Teknolojisi (Önlisans 2 Yıllık)

(15) Yapı Tesisat Teknolojisi (Önlisans 2 Yıllık)

(16) Doğalgaz Isıtma (Önlisans 2 Yıllık)

(17) Doğalgaz Isıtma Ve Sıhhiyat Tesisleri Teknikleri (Önlisans 2 Yıllık)

(18) Doğalgaz Ve Boru Hatları Teknolojisi (Önlisans 2 Yıllık) bölümü mezunu olmak.

c. Meslek Liselerinin ;

(1) Metal Teknolojisi Alanı (Anadolu Teknik Lisesi)

(2) Metal Teknolojisi Alanı (Endüstri Meslek Lisesi)

(3) Metal Teknolojisi Alanı (Meslek Lisesi)

(4) Metal Teknolojisi Alanı (Meslek Lisesi)

(5) Metal Teknolojisi Alanı (Mesleki Açık Öğretim Lisesi)

(6) Metal Teknolojisi Alanı (Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi)

(7) Metal Teknolojisi Alanı (Teknik Lise)

(8) Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme Alanı (Anadolu Meslek Lisesi)

(9) Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme Alanı (Anadolu Teknik Lisesi)

(10) Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme Alanı (Endüstri Meslek Lisesi)

(11) Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme Alanı (Meslek

Lisesi)

(12) Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme Alanı (Meslek

Lisesi)

(13) Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme Alanı (Meslek Lisesi (Tic. Tur. Öğ. Gn. Md.))

(14) Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme Alanı (Mesleki Açık Öğretim Lisesi)

(15) Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme Alanı (Mesleki Teknik Eğitim Merkezi (Tic.Tur))

(16) Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme Alanı (Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (ETöGm))

(17) Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme Alanı (Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (KToGm))

(18) Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme Alanı (Teknik Lise) bölümü mezunu olmak.

ç. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre; Meslek Eğitim Merkezlerinden alınan (Ustalık/Kalfalık/Çıraklık) belgesine sahip olanlar ve en az İlköğretim Okullarından mezun olanlar için; Gaz ve Tesisat Teknolojisi alanında (Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatçılığı Isıtma ve Sıhhi Tesisatçılık,) ustalık, kalfalık veya çıraklık belgesine sahip olmak.

d. Özel Kurs veya Sertifika; Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş ve kabul edilmiş kuruluşlar tarafından verilen Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli (Seviye 3) (11UY0031-3) “Mesleki Yeterlilik Belgesine” sahip olmak.

BRANŞ KONTENJAN ARANACAK NİTELİKLER
TERZİ 58 1. Lojistik branşında Sözleşmeli Uzman Erbaş olarak temin edilecek adayların el melekelerinin arzu edilen seviyede olabilmesi için çalışma şartı zorunludur.

2. Her eğitim seviyesindeki adayın başvuru yapabilmesi maksadıyla her bir branş için;

a. %5 (yüzde beş) oranında en az Lisans,

b. %10 (yüzde on) oranında en az Ön Lisans,

c. %20 (yüzde yirmi) oranında en az Lise,

ç. %65 (yüzde altmış beş) oranında en az ilköğretim mezunu olan adaylar sınava çağırılacaktır.

3. Yukarıda belirtilen oranlardaki kontenjanların dolmaması durumunda, sırasıyla boş kalan kontenjan miktarı bir alt bentte belirtilen mezuniyet durumundaki kontenjana ilave edilecektir.

4. İlköğretim mezunu kontenjanının doldurulamaması durumunda ise , boş kalan kontenjan miktarı sırasıyla; Lise,Ön Lisans ve Lisans öğrenim seviyelerine ilave edilecektir.

5. Söz konusu oranlardaki kontenjanlarda sırasıyla;

a. Başvurduğu branşta çalışma süresi (iş tecrübesi) çok olanlara,

b. Ustalık Belgesine sahip olanlara,

c. Kalfalık Belgesine sahip olanlara öncelik verilecektir.

6. 3, 4 ve 5’inci maddelerde belirlenen nitelikler ve öncelik sıraları aynı kalmak koşulu ile, eşit önceliğe sahip olan adaylardan (adaylar arasındaki nitelik ve öncelik sırası gibi bütün koşulların aynı olması durumunda) çağırılma önceliği yaşı küçük olana verilecektir.

7. Belirtilen Meslek Grubunda , kamu veya özel sektörde en az 1 (Bir) yıl çalışmış olmak ve bunu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı Tespiti dökümünde meslek adı ve kodu ile belgelemek. Ayrıca;

8. Adayların, aşağıda yer alan şartlardan en az birini sağlamaları gerekmektedir.

a. Fakültelerin ;

(1) Moda Ve Tekstil Tasarımı (Lisans 4 Yıllık)

(2) Tekstil (Lisans 4 Yıllık)

(3) Tekstil Dokuma Ve Örgü Eğitimi / Öğretmenliği (Lisans 4 Yıllık)

(4) Tekstil Eğitimi / Öğretmenliği (Lisans 4 Yıllık)

(5) Tekstil Mühendisliği (Lisans 4 Yıllık)

(6) Tekstil Sanatları (Lisans 5 Yıllık)

(7) Tekstil Tasarımı (Lisans 4 Yıllık)

(8) Tekstil Tasarımı Ve Üretimi (Lisans 4 Yıllık)

(9) Tekstil Teknolojisi (Lisans 4 Yıllık)

(10) Tekstil Ve Deri Moda Tasarımı (Lisans 4 Yıllık)

(11) El Ve Makine Nakışları Eğitimi / Öğretmenliği (Lisans 4

Yıllık)

(12) Nakış Eğitimi / Öğretmenliği (Lisans 4 Yıllık) bölümü mezunu olmak.

b. Meslek Yüksek Okullarının ;

(1) Moda Ve Tekstil Tasarımı (Önlisans 2 Yıllık)

(2) Tekstil (Önlisans 2 Yıllık)

(3) Tekstil Dokuma (Önlisans 2 Yıllık)

(4) Tekstil Hazır Giyim (Önlisans 2 Yıllık)

BRANŞ KONTENJAN ARANACAK NİTELİKLER
TERZİ 58 (5) Tekstil Teknolojisi (Önlisans 2 Yıllık)

(6) Tekstil Ürünleri Tasarımı (Önlisans 2 Yıllık)

(7) Deri Konfeksiyon (Önlisans 2 Yıllık)

(8) Konfeksiyon (Hazır Giyim) (Önlisans 2 Yıllık)

(9) Moda Konfeksiyon (Önlisans 2 Yıllık)

(10) Moda-Konfeksiyon (Önlisans 2 Yıllık)

(11) Nakış Eğitimi (Önlisans 2 Yıllık) bölümü mezunu olmak. c. Meslek Liselerinin ;

(1) Moda Ve Tekstil Tasarımı (Sanatta Yeterlilik Programı 4

Yıllık)

(2) Tekstil (Sanatta Yeterlilik Programı 4 Yıllık)

(3) Tekstil Teknolojisi Alanı (Anadolu Meslek Lisesi (ETÖGM))

(4) Tekstil Teknolojisi Alanı (Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik))

(5) Tekstil Teknolojisi Alanı (Anadolu Teknik Lisesi (ETÖGM))

(6) Tekstil Teknolojisi Alanı (Anadolu Teknik Lisesi (Kız. Tek. Öğ. Gn. Md.))

(7) Tekstil Teknolojisi Alanı (Endüstri Meslek Lisesi)

(8) Tekstil Teknolojisi Alanı (Meslek Lisesi (Kız. Tek. Öğ. Gn. Md.))

(9) Tekstil Teknolojisi Alanı (Mesleki Açık Öğretim Lisesi)

(10) Tekstil Teknolojisi Alanı (Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (ETÖGM))

(11) Tekstil Teknolojisi Alanı (Teknik Lise)

(12) Giyim Üretim Teknolojisi Alanı (Erkek Terziliği)

(13) Giyim Üretim Teknolojisi Alanı (Kadın Terziliği)

(14) Giyim Üretim Teknolojisi Alanı (Konfeksiyon Makinaları Bakım Onarım)

(15) El Sanatları Teknolojisi Alanı (El ve Makine Nakışı)

(16) Elsanatları Teknolojisi Alanı (El ve Makine Nakışı)

(17) El Sanatları Teknolojisi Alanı (Sanayi Nakışı)

(18) Elsanatları Teknolojisi Alanı (Sanayi Nakışı) bölümü mezunu olmak.

ç. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre; Meslek Eğitim Merkezlerinden alınan (Ustalık/Kalfalık/Çıraklık) belgesine sahip olanlar ve en az İlköğretim Okullarından mezun olanlar için;

(1) Terzi

(2) Dikişçi işlerine ait ustalık, kalfalık, çıraklık belgesine sahip olmak.

BRANŞ KONTENJAN ARANACAK NİTELİKLER
BERBER

(Erkek Berberi olarak istihdam edilecektir.)

58 1. Lojistik branşında Sözleşmeli Uzman Erbaş olarak temin edilecek adayların el melekelerinin arzu edilen seviyede olabilmesi için çalışma şartı zorunludur.

2. Berber branşı için adayların ilköğretim mezunu olması gerekmektedir.

3. Söz konusu kontenjanda sırasıyla;

a. Başvurduğu branşta çalışma süresi (iş tecrübesi) çok olanlara,

b. Ustalık Belgesine sahip olanlara,

c. Kalfalık Belgesine sahip olanlara öncelik verilecektir.

4. 3’üncü maddede belirlenen nitelikler ve öncelik sıraları aynı kalmak koşulu ile, eşit önceliğe sahip olan adaylardan (adaylar arasındaki nitelik ve öncelik sırası gibi bütün koşulların aynı olması durumunda) çağırılma önceliği yaşı küçük olana verilecektir.

5. Belirtilen Meslek Grubunda , kamu veya özel sektörde en az 1 (Bir) yıl çalışmış olmak ve bunu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı Tespiti dökümünde meslek adı ve kodu ile belgelemek. Ayrıca;

6. Adayların, aşağıda yer alan şartlardan en az birini sağlamaları gerekmektedir.

a. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre; Meslek Eğitim Merkezlerinden alınan (Ustalık/Kalfalık/Çıraklık) belgesine sahip olanlar ve en az İlköğretim Okullarından mezun olanlar için;

(1) Berber

(2) Kuaför

(3) Saç Bakım Uzmanlığı işlerine ait ustalık, kalfalık veya çıraklık belgesine sahip olmak.

b. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre, Meslek Eğitim Merkezleri (Ustalık/Kalfalık/Çıraklık) ;

(1) Berber

(2) Kuaför

(3) Saç Bakım Uzmanlığı işlerine ait ustalık, kalfalık veya çıraklık belgesine sahip olmak.

BRANŞ KONTENJAN ARANACAK NİTELİKLER
KALORİFERCİ (ISITMA VE TESİSAT ELEMANI) 112 1. Lojistik branşında Sözleşmeli Uzman Erbaş olarak temin edilecek adayların el melekelerinin arzu edilen seviyede olabilmesi için çalışma şartı zorunludur.

2. Her eğitim seviyesindeki adayın başvuru yapabilmesi maksadıyla her bir branş için;

a. %5 (yüzde beş) oranında en az Lisans,

b. %10 (yüzde on) oranında en az Ön Lisans,

c. %20 (yüzde yirmi) oranında en az Lise,

ç. %65 (yüzde altmış beş) oranında en az ilköğretim mezunu olan adaylar sınava çağırılacaktır.

3. Yukarıda belirtilen oranlardaki kontenjanların dolmaması durumunda, sırasıyla boş kalan kontenjan miktarı bir alt bentte belirtilen mezuniyet durumundaki kontenjana ilave edilecektir.

4. İlköğretim mezunu kontenjanının doldurulamaması durumunda ise , boş kalan kontenjan miktarı sırasıyla; Lise,Ön Lisans ve Lisans öğrenim seviyelerine ilave edilecektir.

5. Söz konusu oranlardaki kontenjanlarda sırasıyla;

a. Başvurduğu branşta çalışma süresi (iş tecrübesi) çok olanlara,

b. Ustalık Belgesine sahip olanlara,

c. Kalfalık Belgesine sahip olanlara öncelik verilecektir.

6. 3, 4 ve 5’inci maddelerde belirlenen nitelikler ve öncelik sıraları aynı kalmak koşulu ile, eşit önceliğe sahip olan adaylardan (adaylar arasındaki nitelik ve öncelik sırası gibi bütün koşulların aynı olması durumunda) çağırılma önceliği yaşı küçük olana verilecektir.

7. Belirtilen Meslek Grubunda , kamu veya özel sektörde en az 1 (Bir) yıl çalışmış olmak ve bunu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı Tespiti dökümünde meslek adı ve kodu ile belgelemek. Ayrıca;

8. Adayların, aşağıda yer alan şartlardan en az birini sağlamaları gerekmektedir.

a. Fakültelerin ;

(1) Sıhhi Tesisat Öğretmenliği (Lisans 4 Yıllık)

(2) Genel Makine (Lisans 4 Yıllık)

(3) Makine (Lisans 4 Yıllık)

(4) Makine Mühendisliği (Lisans 4 Yıllık)

(5) Metal İşleri (Lisans 4 Yıllık)

(6) Metal İşleri Öğretmenliği (Lisans 4 Yıllık)

(7) Yapı Tesisatı (Lisans 5 Yıllık) bölümü mezunu olmak.

b. Meslek Yüksek Okullarının ,

(1) Doğalgaz Isıtma Ve Sıhhiyat Tesisleri Teknikleri (Önlisans 2 Yıllık)

(2) Doğalgaz, Isıtma Ve Sıhhi Tesisat (Önlisans 2 Yıllık)

(3) Doğalgaz, Isıtma Ve Sıhhi Tesisat Teknikerliği (Önlisans 2 Yıllık)

(4) Doğalgaz, Isıtma Ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi (Önlisans 2 Yıllık)

(5) Isıtma Ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi (Önlisans 2 Yıllık)

(6) Sıhhi Tesisat (Önlisans 2 Yıllık)

(7) Sıhhi Tesisat Ve Doğalgaz (Önlisans 2 Yıllık)

(8) Makine (Önlisans 2 Yıllık)

(9) Metal İşleri (Önlisans 2 Yıllık)

(10) Doğalgaz Ve Tesisatı Teknolojisi (Önlisans 2 Yıllık)

(11) Gaz Ve Tesisatı Teknolojisi (Önlisans 2 Yıllık)

(12) Soğutma Tesisatçılığı (Önlisans 2 Yıllık)

BRANŞ KONTENJAN ARANACAK NİTELİKLER
KALORİFERCİ (ISITMA VE TESİSAT ELEMANI) 112 (13) Soğutma Tesisatı (Önlisans 2 Yıllık)Tesisat Teknolojisi (Önlisans 2 Yıllık)

(14) Yapı Tesisat Teknolojisi (Önlisans 2 Yıllık)

(15) Doğalgaz Isıtma (Önlisans 2 Yıllık)

(16) Doğalgaz Isıtma Ve Sıhhiyat Tesisleri Teknikleri (Önlisans 2 Yıllık)

(17) Doğalgaz Ve Boru Hatları Teknolojisi (Önlisans 2 Yıllık) bölümü mezunu olmak.

(18) Tesisat Teknolojisi (Ön Lisans 2 Yıllık)

c. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Meslek Liselerinin ;

(1) Metal Teknolojisi Alanı (Anadolu Teknik Lisesi (ETÖGM))

(2) Metal Teknolojisi Alanı (Endüstri Meslek Lisesi)

(3) Metal Teknolojisi Alanı (Meslek Lisesi (Erkek Tek. Öğ. Gn. Md.))

(4) Metal Teknolojisi Alanı (Meslek Lisesi (Tic. Tur. Öğ. Gn.

Md.))

(5) Metal Teknolojisi Alanı (Mesleki Açık Öğretim Lisesi)

(6) Metal Teknolojisi Alanı (Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (ETÖGM))

(7) Metal Teknolojisi Alanı (Teknik Lise)

(8) Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme Alanı (Anadolu Meslek Lisesi (ETÖGM))

(9) Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme Alanı (Anadolu Teknik Lisesi (ETÖGM))

(10) Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme Alanı (Endüstri Meslek Lisesi)

(11) Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme Alanı (Meslek Lisesi (Erkek Tek. Öğ. Gn. Md.))

(12) Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme Alanı (Meslek Lisesi (Kız. Tek. Öğ. Gn. Md.))

(13) Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme Alanı (Meslek Lisesi (Tic. Tur. Öğ. Gn. Md.))

(14) Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme Alanı (Mesleki Açık Öğretim Lisesi)

(15) Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme Alanı (Mesleki Teknik Eğitim Merkezi (Tic.Tur))

(16) Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme Alanı (Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (ETöGm))

(17) Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme Alanı (Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (KToGm))

(18) Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme Alanı (Teknik Lise) bölümü mezunu olmak.

ç. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre; Meslek Eğitim Merkezlerinden alınan (Ustalık/Kalfalık/Çıraklık) belgesine sahip olanlar ve en az İlköğretim Okullarından mezun olanlar için;

(1) Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanı/Kalorifercilik dalı (2) Gaz ve Tesisat Teknolojisi alanından (Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatçılığı, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçılık,) ustalık, kalfalık veya çıraklık belgesine sahip olmak.

d. Özel Kurs veya Sertifika; Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş ve kabul edilmiş kuruluşlar tarafından verilen Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli (Seviye 3) (11UY0031-3) “Mesleki Yeterlilik Belgesine” sahip olmak.

BRANŞ KONTENJAN ARANACAK NİTELİKLER
KASAP 122 1. Lojistik branşında Sözleşmeli Uzman Erbaş olarak temin edilecek adayların el melekelerinin arzu edilen seviyede olabilmesi için çalışma şartı zorunludur.

2. Her eğitim seviyesindeki adayın başvuru yapabilmesi maksadıyla her bir branş için;

a. %5 (yüzde beş) oranında en az Lisans,

b. %10 (yüzde on) oranında en az Ön Lisans,

c. %20 (yüzde yirmi) oranında en az Lise,

ç. %65 (yüzde altmış beş) oranında en az ilköğretim mezunu olan adaylar sınava çağırılacaktır.

3. Yukarıda belirtilen oranlardaki kontenjanların dolmaması durumunda, sırasıyla boş kalan kontenjan miktarı bir alt bentte belirtilen mezuniyet durumundaki kontenjana ilave edilecektir.

4. İlköğretim mezunu kontenjanının doldurulamaması durumunda ise , boş kalan kontenjan miktarı sırasıyla; Lise,Ön Lisans ve Lisans öğrenim seviyelerine ilave edilecektir.

5. Söz konusu oranlardaki kontenjanlarda sırasıyla;

a. Başvurduğu branşta çalışma süresi (iş tecrübesi) çok olanlara,

b. Ustalık Belgesine sahip olanlara,

c. Kalfalık Belgesine sahip olanlara öncelik verilecektir.

6. 3, 4 ve 5’inci maddelerde belirlenen nitelikler ve öncelik sıraları aynı kalmak koşulu ile, eşit önceliğe sahip olan adaylardan (adaylar arasındaki nitelik ve öncelik sırası gibi bütün koşulların aynı olması durumunda) çağırılma önceliği yaşı küçük olana verilecektir.

7. Belirtilen Meslek Grubunda , kamu veya özel sektörde en az 1 (Bir) yıl çalışmış olmak ve bunu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı Tespiti dökümünde meslek adı ve kodu ile belgelemek. Ayrıca;

a. Fakültelerin ;

(1) Gastronomi (Yüksek Lisans Programı 2 Yıllık)

(2) Gastronomi Turizmi (Yüksek Lisans Programı 2 Yıllık)

(3) Gastronomi Ve Mutfak Sanatları (Yüksek Lisans Programı 2 Yıllık)

(4) Yiyecek İçecek Yönetimi Ve Mutfak Sanatları (Yüksek Lisans Programı 2 Yıllık)

(5) Gastronomi Ve Mutfak Sanatları (Lisans 4 Yıllık)

(6) Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Yönetimi (Lisans 4

Yıllık)

(7) Mutfak Sanatları Ve Yönetimi (Lisans 4 Yıllık)

(8) Gastronomi (Lisans 4 Yıllık) bölümlerinden mezun

olmak.

b. Meslek Yüksek Okullarının ;

(1) Aşçılık (Önlisans 2 Yıllık)

(2) Hazır Yemek Ve Aşçılık (Önlisans 2 Yıllık)

(3) Yemek Pişirme Teknikleri (Önlisans 2 Yıllık)

(4) Gastronomi Ve Mutfak Sanatları (Önlisans 2 Yıllık)

(5) Mutfak Yönetimi (Önlisans 2 Yıllık)

(6) Gemi Aşçılığı (Önlisans 2 Yıllık) bölümü mezunu olmak. c. Meslek Liselerinin ;

(1) Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Aşçılık)

(2) Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (MUTFAK)

(3) Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Mutfak) bölümü mezunu olmak.

BRANŞ KONTENJAN ARANACAK NİTELİKLER
KASAP 122 ç. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre; Meslek Eğitim Merkezlerinden alınan (Ustalık/Kalfalık/Çıraklık) belgesine sahip olanlar ve en az İlköğretim Okullarından mezun olanlar için;

(1) Aşçılık

(2) Kasaplık işlerine ait ustalık, kalfalık veya çıraklık belgesine sahip olmak.

BRANŞ KONTENJAN ARANACAK NİTELİKLER
SİLAH

TAMİRCİSİ

102 1. Lojistik branşında Sözleşmeli Uzman Erbaş olarak temin edilecek adayların el melekelerinin arzu edilen seviyede olabilmesi için çalışma şartı zorunludur.

2. Her eğitim seviyesindeki adayın başvuru yapabilmesi maksadıyla her bir branş için;

a. %5 (yüzde beş) oranında en az Lisans,

b. %10 (yüzde on) oranında en az Ön Lisans,

c. %20 (yüzde yirmi) oranında en az Lise,

ç. %65 (yüzde altmış beş) oranında en az ilköğretim mezunu olan adaylar sınava çağırılacaktır.

3. Yukarıda belirtilen oranlardaki kontenjanların dolmaması durumunda, sırasıyla boş kalan kontenjan miktarı bir alt bentte belirtilen mezuniyet durumundaki kontenjana ilave edilecektir.

4. İlköğretim mezunu kontenjanının doldurulamaması durumunda ise , boş kalan kontenjan miktarı sırasıyla; Lise,Ön Lisans ve Lisans öğrenim seviyelerine ilave edilecektir.

5. Söz konusu oranlardaki kontenjanlarda sırasıyla;

a. Başvurduğu branşta çalışma süresi (iş tecrübesi) çok olanlara,

b. Ustalık Belgesine sahip olanlara,

c. Kalfalık Belgesine sahip olanlara öncelik verilecektir.

6. 3, 4 ve 5’inci maddelerde belirlenen nitelikler ve öncelik sıraları aynı kalmak koşulu ile, eşit önceliğe sahip olan adaylardan (adaylar arasındaki nitelik ve öncelik sırası gibi bütün koşulların aynı olması durumunda) çağırılma önceliği yaşı küçük olana verilecektir.

7. Belirtilen Meslek Grubunda , kamu veya özel sektörde en az 1 (Bir) yıl çalışmış olmak ve bunu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı Tespiti dökümünde meslek adı ve kodu ile belgelemek. Ayrıca;

a. Fakültelerin:

(1) Döküm (Lisans 4 Yıllık)

(2) Döküm Eğitimi / Öğretmenliği (Lisans 4 Yıllık)

(3) Döküm İşleri Öğretmenliği (Lisans 4 Yıllık)

(4) Genel Makine (Lisans 4 Yıllık)

(5) Makine (Lisans 4 Yıllık)

(6) Makine Mühendisliği (Lisans 4 Yıllık)

(7) Makine Teknisyenliği (Lisans 3 Yıllık)

(8) Makine Ve İmalat Mühendisliği (Lisans 4 Yıllık)

(9) Otomotiv (Lisans 4 Yıllık)

(10) Otomotiv Mühendisliği (Lisans 4 Yıllık)

(11) Mekatronik (Lisans 4 Yıllık)

(12) Mekatronik Mühendisliği (Lisans 4 Yıllık)

(13) Mekatronik Sistemler Mühendisliği (Lisans 4 Yıllık)

(14) Motor (Lisans 4 Yıllık)

b. Meslek Yüksekokullarının;

(1) Döküm (Önlisans 2 Yıllık)

(2) İş Makineleri (Önlisans 2 Yıllık)

(3) Makine (Önlisans 2 Yıllık)

(4) Makine Motor (Önlisans 2 Yıllık)

(5) Makine Teknisyenliği (Önlisans 2 Yıllık)

(6) Elektrik, Makine, Tamir Ve Bakım (Önlisans 2 Yıllık)

(7) Motor Otomotıv (Önlisans 2 Yıllık)

(8) Otomotiv (Önlisans 2 Yıllık)

(9) Otomotiv Tasarım Ve İmalat (Önlisans 2 Yıllık)

BRANŞ KONTENJAN ARANACAK NİTELİKLER
SİLAH

TAMİRCİSİ

102 (10) Otomotiv Teknolojisi (Önlisans 2 Yıllık)

(11) Mekatronik (Önlisans 2 Yıllık)

(12) Mekatronik Teknolojisi (Önlisans 2 Yıllık)

(13) Motor (Önlisans 2 Yıllık)

(14) Oto Motor Teknolojileri (Önlisans 2 Yıllık)

(15) Endüstriyel Otomasyon (Önlisans 2 Yıllık)

(16) Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Önlisans 2 Yıllık) bölümü mezun olmak.

c. Meslek Liselerinin:

(1) Makine Teknolojisi AlanI (Anadolu Meslek Lisesi (ETÖGM))

(2) Makine Teknolojisi Alanı (Anadolu Teknik Lisesi (ETÖGM))

(3) Makine Teknolojisi Alanı (Endüstri Meslek Lisesi)

(4) Makine Teknolojisi Alanı (Meslek Lisesi (Erkek Tek. Öğ. Gn. Md.))

(5) Makine Teknolojisi Alanı (Meslek Lisesi (Kız. Tek. Öğ. Gn.

Md.))

(6) Makine Teknolojisi Alanı (Mesleki Açık Öğretim Lisesi)

(7) Makine Teknolojisi Alanı (Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (ETÖGM))

(8) Makine Teknolojisi Alanı (Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (KTOGM))

(9) Makine Teknolojisi Alanı (Özel Anadolu Teknik Lise)

(10) Makine Teknolojisi Alanı (Özel Meslek Lisesi)

(11) Makine Teknolojisi Alanı (Teknik Lise)

(12) Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı (Anadolu Meslek Lisesi (ETÖGM))

(13) Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı (Anadolu Teknik Lisesi (ETÖGM))

(14) Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı (Endüstri Meslek Lisesi)

(15) Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı (Mesleki Açık Öğretim Lisesi)

(16) Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı (Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (ETÖGM))

(17) Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı (Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (KTOGM))

(18) Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı (Özel Meslek Lisesi)

(19) Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı (Teknik Lise)

(20) Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Anadolu Meslek Lisesi (ETÖGM))

(21) Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik))

(22) Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Anadolu Teknik Lisesi (ETÖGM))

(23) Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Özel Anadolu Teknik Lise) bölümü mezunu olmak.

ç. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre; Meslek Eğitim Merkezlerinden alınan (U stal ı k/Kalfal ı k/Ç ıraklı k) belgesine sahip olanlar ve en az İlköğretim Okullarından mezun olanlar için;

(1) Oto Bakım ve Onarım

(2) İş Makinaları Tamirciliği

(3) Oto Motor Tamirciliği işlerine ait ustalık, kalfalık veya çıraklık belgesine sahip olmak.

BRANŞ KONTENJAN ARANACAK NİTELİKLER
OTO BOYACISI 42 1. Lojistik branşında Sözleşmeli Uzman Erbaş olarak temin edilecek adayların el melekelerinin arzu edilen seviyede olabilmesi için çalışma şartı zorunludur.

2. Her eğitim seviyesindeki adayın başvuru yapabilmesi maksadıyla her bir branş için;

a. %15 (yüzde on) oranında en az Ön Lisans,

b. %20 (yüzde yirmi) oranında en az Lise,

c. %65 (yüzde altmış beş) oranında en az ilköğretim mezunu olan adaylar sınava çağırılacaktır.

3. Yukarıda belirtilen oranlardaki kontenjanların dolmaması durumunda, sırasıyla boş kalan kontenjan miktarı bir alt bentte belirtilen mezuniyet durumundaki kontenjana ilave edilecektir.

4. İlköğretim mezunu kontenjanının doldurulamaması durumunda ise , boş kalan kontenjan miktarı sırasıyla; Lise, Ön Lisans öğrenim seviyelerine ilave edilecektir.

5. Söz konusu oranlardaki kontenjanlarda sırasıyla;

a. Başvurduğu branşta çalışma süresi (iş tecrübesi) çok olanlara,

b. Ustalık Belgesine sahip olanlara,

c. Kalfalık Belgesine sahip olanlara öncelik verilecektir.

6. 3, 4 ve 5’inci maddelerde belirlenen nitelikler ve öncelik sıraları aynı kalmak koşulu ile, eşit önceliğe sahip olan adaylardan (adaylar arasındaki nitelik ve öncelik sırası gibi bütün koşulların aynı olması durumunda) çağırılma önceliği yaşı küçük olana verilecektir.

7. Belirtilen Meslek Grubunda , kamu veya özel sektörde en az 1 (Bir) yıl çalışmış olmak ve bunu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı Tespiti dökümünde meslek adı ve kodu ile belgelemek. Ayrıca;

a. Meslek Yüksek Okullarının ;

(1) Boya Teknolojisi (Önlisans 2 Yıllık)

(2) Boya Ve İzolasyon Uygulama Teknikleri (Önlisans 2

Yıllık)

(3) İnşaat Sanayi Ve Boya Uygulama Teknolojisi (Önlisans 2 Yıllık)

(4) Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikerliği (Önlisans 2

Yıllık)

(5) Oto Boya Ve Karoseri (Önlisans 2 Yıllık) bölümü mezunu olmak.

b. Meslek Liselerinin ;

(1) Sadece Mep Uygulanan Dallar (Metal Yüzey Boyama)

(2) Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı (OTOMOTİV BOYA)

(3) Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı (Otomotiv Boya)

(4) Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı (OTOMOTİV bOyA)

(5) Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı (Otomotiv Boya)

(6) Kimya Teknolojisi Alanı (Boya Üretimi ve Uygulama) bölümü mezunu olmak.

c. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre; Meslek Eğitim Merkezlerinden alınan (Ustalık/Kalfalık/Çıraklık) belgesine sahip olanlar ve en az İlköğretim Okullarından mezun olanlar için;

(1) Oto Bakım ve Onarım

(2) Motorlu Araçlar Teknolojisi (Otomotiv Boyacılığı)

(3) Araç Kaporta işlerine ait ustalık, kalfalık veya çıraklık belgesine sahip olmak.

BRANŞ KONTENJAN ARANACAK NİTELİKLER
DÖŞEMECİ 42 1. Lojistik branşında Sözleşmeli Uzman Erbaş olarak temin edilecek adayların el melekelerinin arzu edilen seviyede olabilmesi için çalışma şartı zorunludur.

2. Her eğitim seviyesindeki adayın başvuru yapabilmesi maksadıyla her bir branş için;

a. %35 (yüzde yirmi) oranında en az Lise,

b. %65 (yüzde altmış beş) oranında en az ilköğretim mezunu olan adaylar sınava çağırılacaktır.

3. Yukarıda belirtilen oranlardaki kontenjanların dolmaması durumunda, sırasıyla boş kalan kontenjan miktarı bir alt bentte belirtilen mezuniyet durumundaki kontenjana ilave edilecektir.

4. İlköğretim mezunu kontenjanının doldurulamaması durumunda ise , boş kalan kontenjan miktarı ; Lise öğrenim seviyesine ilave edilecektir.

5. Söz konusu oranlardaki kontenjanlarda sırasıyla;

a. Başvurduğu branşta çalışma süresi (iş tecrübesi) çok olanlara,

b. Ustalık Belgesine sahip olanlara,

c. Kalfalık Belgesine sahip olanlara öncelik verilecektir.

6. 3, 4 ve 5’inci maddelerde belirlenen nitelikler ve öncelik sıraları aynı kalmak koşulu ile, eşit önceliğe sahip olan adaylardan (adaylar arasındaki nitelik ve öncelik sırası gibi bütün koşulların aynı olması durumunda) çağırılma önceliği yaşı küçük olana verilecektir.

7. Belirtilen Meslek Grubunda , kamu veya özel sektörde en az 1 (Bir) yıl çalışmış olmak ve bunu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı Tespiti dökümünde meslek adı ve kodu ile belgelemek. Ayrıca;

a. Meslek Liselerinin ;

(1) Ahşap Teknolojisi Alanı (Mobilya Döşeme İmalatı)

(2) Mobilya Ve İç Mekan Tasarımı Alanı (Mobilya İskeleti ve Döşemesi)

(3) Mobilya Ve İç Mekan Tasarımı Alanı (Oto Döşemeciliği)

(4) Sadece Mep Uygulanan Dallar (Oto Döşemeciliği) bölümlerinden mezun olmak.

b. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre; Meslek Eğitim Merkezlerinden alınan (Ustalık/Kalfalık/Çıraklık) belgesine sahip olanlar ve en az İlköğretim Okullarından mezun olanlar için;

(1) Mobilya

(2) İç Mekan Tasarımı

(3) Mobilya Döşemesi

(4) Oto döşemesine ait ustalık , kalfalık veya çıraklık belgesine sahip olmak.

ADAY MUVAFAKAT YAZISI ÖRNEĞİ (ASKERLİĞİNİ YAPMAMIŞ ADAYLAR İÇİN)

JSGA PERSONEL TEMİN MERKEZ KOMUTANLIĞINA/ANKARA

1. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan Uzman Erbaş Başvuru Kılavuzunda, başvuru koşulları ile ilgili olan bütün hususları okudum. Kılavuzda belirtilen koşulların tamamını sağlamaktayım.

2. Askerlik hizmetini yerine getirmedim, beyan ettiğimin dışında farklı bir durumun ortaya çıkması halinde sorumluluk tamamen kendime aittir. Bununla ilgili herhangi bir hak iddia etmeyeceğim gibi, hangi aşamada olursa olsun tespit edilmesi durumunda ilişiğimin kesileceği tarafıma bildirilmiştir.

ADAYIN

İmzası Adı-Soyadı : TC Numarası : Tarih :

ADAY MUVAFAKAT YAZISI ÖRNEĞİ (SPOR SINAVI İÇİN)

JSGA PERSONEL TEMİN MERKEZ KOMUTANLIĞINA/ANKARA

1. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan, Uzman Erbaş Başvuru Kılavuzunda Fiziki Yeterlilik Testinde belirtilen tüm spor ve fiziksel faaliyetleri ( mekik, şınav ve koşu) yapmama engel herhangi bir sağlık problemim ve kurul üyelerine bildireceğim hastalığım ve rahatsızlığım bulunmamaktadır.

2. Bu fiziki yeterlilik testi sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sağlık problemimde sorumluluk tarafıma aittir.

ADAYIN

İmzası Adı-Soyadı : TC Numarası : Tarih :

İLAN DOSYASINI PDF FORMATINDA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ