AHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

2018 YILI SÖZLESMELİ PERSONEL ALIMLARI

BİLGİLENDİRME KILAVUZU

BASVURU TARİHLERİ : ( 09-30 NİSAN 2018 )

Bu kılavuz Sahil Güvenlik Komutanlığında sözlesmeli personel olmak için basvuru yapacak/yapan adayları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıstır.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL BASKANLIĞI

MART 2018

(PARA İLE SATILAMAZ.)

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

2018 YILI SÖZLEŞMELİ PERSONEL

ALIMI SINAVLARINA KATILACAK ADAYLARIN DİKKATİNE!

1. BAŞVURU, SINAV VE SINAV SONRASI İŞLEMLERE AİT BÜTÜN KURALLAR BU KILAVUZDA AÇIKLANMIŞTIR.

2. BU KILAVUZDA YER ALAN KURALLAR, KILAVUZUN YAYIM TARİHİNDEN SONRA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR. BU DURUMDA İZLENECEK YOL SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TARAFINDAN BELİRLENİR VE KAMUOYUNA İNTERNET ARACILIĞI İLE DUYURULUR.

3. ALIM SÜRECİNDE HER TÜRLÜ DUYURU VE BİLGİLENDİRME İNTERNET ÜZERİNDE www.sahilguvenlik.gov.trADRESİNDEN YAPILACAKTIR.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR.

1. Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Sahil Güvenlik K.lığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen toplam 240 adet tam zamanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına alım yapılacaktır.

yaklaşm kariyer KPSS Türkiye birincilerinin tercihi