ÖSYM Sözleşmeli Yerli Uzman Personel Alım İlanı

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ YERLİ UZMAN PERSONEL GİRİŞ SINAVI DUYURUSU (2018-2)

Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin 9 uncu fıkrası ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Çalıştırılacak Yerli ve Yabancı Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 657 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak (5) adet sözleşmeli yerli uzman personel alınacaktır.

Giriş sınavı sözlü usulü ile 10/04/2018 tarihinde ÖSYM Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA adresinde yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir.

 

KPSS hazırlık kurslarında uzman kadrodan eğitim almak ve memur olmaya bir adım daha yaklaşmak için Yaklaşım Kariyer Merkezi’ni tercih edin.

www.yaklasimkariyer.com

0312 229 84 94