MASAK sözleşmeli bilişim personel alım ilanı

 

MALİYE BAKANLIĞI

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM UZMANI

SINAV DUYURUSU

Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 2016 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puandan başlanarak (bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır.) sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Başkanlımızca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre 4 (dört) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

https://ilan.memurlar.net/ilan/41404/masak-sozlesmeli-bilisim-personel-alim-ilani.html