TBMM 40 stenograf yardımcısı alacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

Kurumumuz Tutanak Hizmetleri Başkanlığının stenograf ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Stenografi Kursu ve Stenograflık Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda stenografi kursu (azami bir yıl süreli) açılacaktır. Bu kursa, aşağıda yazılı genel ve özel şartları taşıyanlar arasından yeterlik ve yarışma sınavı ile (60) stenografi kursiyeri seçilecek ve kurs süresince yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olanlar arasından (40) stenograf yardımcısı alınacaktır.

I – BAŞVURUDA ARANAN ŞARTLAR

Stenografi kursu giriş sınavı başvurusunda, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (A) grubu kadrolar için yılında gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları esas alınacaktır.

Adayların stenografi kursuna başvuruda bulunabilmesi için aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,

b) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) 01.01.2018 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1988 tarihi ve sonrası doğumlu olmak)

ç) Stenograflık görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya sakatlığı bulunmamak,

d) yılında (A) grubu kadrolar için yapılan KPSS lisans sınavları sonucunda, KPSS P1, KPSS P2, KPSS P3, KPSS P4, KPSS P18, KPSS P23, KPSS P28, KPSS P29, KPSS P38 ve KPSS P43 puan türlerinin herhangi birinden en az yetmiş puan almış olmak.

 

https://ilan.memurlar.net/ilan/41124/tbmm-40-stenograf-yardimcisi-alacak.html