Maarif Vakfı, 30 uzman yardımcısı alacak.

Türkiye Maarif Vakfı Merkez Teşkilatında istihdam edilmek üzere sınav ile aşağıdaki bölüm veya alanlardan belirtilen kontenjan kadar toplam 30 Maarif Vakfı Uzman Yardımcısı alınacaktır.

SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Başvuru Tarihleri:

Başvurular; 10-21 Ocak 2018 (son başvuru saati 23.59) tarihleri arasında sadece kariyer.turkiyemaarif.org web sitesi üzerinden alınacaktır.

İstenen Belgeler:

1. Sınava gireceklerin kariyer.turkiyemaarif.org internet adresindeki Uzman Yardımcılığı Sınav Başvurusu bağlantısından talep edilen bilgileri elektronik ortamda girmesi ve

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin veya yurtdışında eğitim görenler için Yükseköğretim Kurulu denklik belgesinin aslını veya onaylı örneğini,

b) Dil belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısını,

c) Özgeçmişini,

ç) 1 adet yeni çekilmiş 4,5×6 ebadında vesikalık fotoğrafını tarayarak sisteme yüklemeleri ve 10/01/2018 tarihinden itibaren 21/01/2018 günü saat 23.59.00) kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.

2. Şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3. Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu adaylar sınava çağrılmayacaktır.

Sınav Tarihi ve Yeri:

a) Giriş sınavının yazılı bölümü 17/02/2018 tarihinde İstanbul’da yapılacaktır.

b) Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri ve saati; www.turkiyemaarif.org web sitesi üzerinden ilan edilecek olup kişilere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır. Ancak, sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır.

c) Yazılı sınavda başarı sıralamasına göre ilan edilen A, B, C sınav kodunun dört (4) katı kadar adaya, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin yazı, sınav tarihinden yedi (7) gün önce e-posta ile gönderilecektir.

Sınava Başvuru Şartları:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak,

b) Sınavın yapıldığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olmak,

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve ya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

f) Üniversitelerin yukarıda belirtilen fakültelerin öğrenim bölümlerinden veya lisansüstü alanlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

g) ÖSYM tarafından son iki yıl içinde yapılan sınavların İngilizce, Fransızca, Arapça, Almanca dillerinden en az (C) düzeyinde puanı olmak ya da ÖSYM tarafından geçerliliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer puana sahip olmak veya yurtdışında ana dillerinden eğitim veren üniversitelerden mezun olmak,

h) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak şarttır.

https://ilan.memurlar.net/ilan/41028/maarif-vakfi-30-uzman-yardimcisi-alacak.html

Kurumlara memur alımı için kamu personeli seçme sınavına girmiş bulunmak ve asgari 70 puan almış olmak şartı vardır. Kpss ye yaklaşım kariyer dershanesi ile hazırlanabilirsiniz.