TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI BAŞVURU FORMU

T. Vakıflar Bankası T.A.O. Müfettiş Yardımcılığı Sınav Broşürü ve Başvuru Formu

Lütfen broşürdeki bilgileri dikkatlice okuduktan sonra sayfanın sonunda yer alan Başvuru Formu linkini tıklayınız.

I-VakıfBank’ı Tanıyalım

II- Teftiş Kurulu’nu Tanıyalım

III- Sınava İlişkin Açıklamalar

a) Sınava Katılmak İsteyenlerde Aranan Şartlar

b) Sınav Tarihi, Yerleri ve Adayın Sınava Gelirken Yanında Getirmesi Gereken Belge ve Gereçler

c) Sınav Konuları ve Sınavda Başarı Esasları

1.Sınav Kapsamında Adayların Cevaplayacağı Testler

2.Seçmeli Sınav/Zorunlu Sınav Ayrımı

3.Sınavda Başarı Esası

d) Sınava Başvuru Şekli ve Son Başvuru Tarihi

e) Yazılı Sınav Sonucunun İlanı, Sınav Sonucuna İtiraz Şekli ve Süresi

IV- Sorularınız İçin

V- Başvuru Formu

I-VakıfBank’ı Tanıyalım

11 Ocak 1954 tarihinde, 50 milyon TL sermaye ile kurulan VakıfBank, vakıf kaynaklarını en etkin biçimde değerlendirmek ve çağdaş bankacılık yöntemleri ve uygulamaları ile ekonomik kalkınmanın gerekleri doğrultusunda Türkiye’nin tasarruf düzeyinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu tasarrufları kullanarak yarar sağlamak amacıyla 13 Nisan 1954 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. 30 Eylül 2017 itibarıyla, aktif büyüklüğü açısından Türkiye’deki en büyük 7. banka konumunda olan VakıfBank, kurulduğu günden bu yana faaliyetlerini, kendi özel VakıfBank Kanunu hükümleri çerçevesinde, ülke ekonomisinin büyümesi, gelişimi ve dünya ekonomisiyle bütünleşmesine katkıda bulunmak amacıyla sürdürmektedir. Bankamızın bugünkü kayıtlı sermayesi 2.500.000.000 TL’dir. Bankamız sermayesinin %25,22’si halka arz edilmiş olup, kalan sermayenin % 58,45’i Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün idare ve temsil ettiği mazbut ve mülhak vakıflara, % 16,10’u mensuplarının üyesi olduğu Bankamız Emekli Sandığı Vakfı’na ve kalanı ise diğer hakiki ve hükmi şahıslara aittir. Bankamızın Genel Müdürlüğü İstanbul’dadır. Yurt genelinde 25 Bölge Müdürlüğümüz bulunmaktadır. Bankamızın 2017/Eylül sonu itibarıyla aktif büyüklüğü 255,9 Milyar TL, mevduat hacmi148,5 Milyar TL, kredi hacmi 177,2 Milyar TL, özkaynakları 22,7 Milyar TL düzeyinde olup 16.152 çalışanı, yurt içine yayılmış 926 şubesi, 10 adet iştirak ve bağlı ortaklığı ile yurtdışında hizmet veren 3 şubesi ve 1 adet iştiraki mevcuttur.

https://ilan.memurlar.net/ilan/40729/vakiflar-bankasi-mufettis-yardimcisi-alacak.html