TBMM 70 yasama uzmanı alacak.

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINDAN

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında çalıştırılmak üzere (70) yasama uzman yardımcısı alınacaktır.

I- SINAVIN ŞEKLİ VE PUAN TÜRLERİ

Yasama uzman yardımcılığı giriş sınavı için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (A) grubu kadrolar için 2017 yılında gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) sonuçları esas alınacaktır.
2017 KPSS sonuçlarına göre yüz üzerinden yetmiş ve daha yüksek puan alan adaylar aşağıda yer alan KPSS puan türlerinden yalnızca biriyle ilgili kadroya başvuruda bulunabileceklerdir.

KADRO PUAN TÜRÜ SAYISI YABANCI DİL DÜZEYİ

KPSS P4 33 YDS’den en az (C) düzeyi (İngilizce, Fransızca veya Arapça)

KPSS P16 YDS’den en az (C) düzeyi (İngilizce, Fransızca veya Arapça)

KPSS P21 4 YDS’den en az (C) düzeyi (İngilizce, Fransızca veya Arapça)

KPSS P33 13 YDS’den en az (C) düzeyi (İngilizce, Fransızca veya Arapça)

KPSS P34 16 YDS’den en az (B) düzeyi (İngilizce, Fransızca veya Arapça)

Adaylar arasından, puan türleri itibarıyla en yüksek puan alan adaydan başlayarak kadro sayısının dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

II- BAŞVURUDA ARANAN ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,
2. KPSS P4 puan türü için en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk fakültelerinden, KPSS P16, P21, P33 ve P34 puan türleri için siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
3. Birinci bölümde belirtilen KPSS puan türlerinden en az yetmiş ve üzerinde puan almış olmak,
4. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen geçerlilik süresi dolmamış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarının (İngilizce, Fransızca veya Arapça dillerinin herhangi birinden) birinden birinci bölümde belirtilen düzeylere ilişkin asgari puanı almış olmak,
5. 01.01.2018 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

 

https://ilan.memurlar.net/ilan/40728/tbmm-70-yasama-uzmani-alacak.html