Diyanet İşleri Başkanlığı 6 uzman yardımcısı alacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan, aşağıda sınıfı, unvanı, kadro derecesi ve adedi belirtilen “Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı” kadrolarına atama yapmak için iki aşamalı (yazılı ve sözlü) yarışma sınavı yapılacaktır.

II. BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
En az lisans düzeyinde dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
Sınavın yapılacağı yılın ilk günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
2017 yılı A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) P3 puan türünden en az altmış (60) puan almış olmak,
Diyanet İşleri Uzman Yardımcılığı yarışma sınavında daha önce iki defa başarısız olmamak.
III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI

1. Başkanlığımız merkezinde çalışanlar birimlerine, taşra teşkilatında çalışanlar bağlı bulundukları il müftülükleri veya dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerine başvuru için gerekli belgelerle birlikte şahsen başvuracaklardır.

Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava başvuracak adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.

2. Başvurular 25.12.2017 (saat 08:30)-08.01.2018 (saat 16:30) tarihleri arasında alınacaktır.

3. Başvurular Başkanlığımız DİBBYS https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi programı üzerinden alınacaktır.

4. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

https://ilan.memurlar.net/ilan/40694/diyanet-isleri-baskanligi-6-uzman-yardimcisi-alacak.html