Hazine Müsteşarlığı 16 uzman yardımcısı alacak.

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından:

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI HAZİNE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

1 – GENEL

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına giriş sınavı ile Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece Hazine Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmak üzere, aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Hazine Uzman Yardımcısı alınacaktır.

 

 

https://ilan.memurlar.net/ilan/40662/hazine-mustesarligi-16-uzman-yardimcisi-alacak.html