Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi 18 personel alacak.
T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ
GİRİŞ SINAVI İLANI (UZMAN PERSONEL)
5671 sayılı Merkezi Finans ve İhale Biriminin İstihdam ve Bütçe Esasları Hakkında Kanun ile 20.10.2007 tarih ve 26676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği hükümleri uyarınca, toplam 18 adet Uzman Personel pozisyonu için 13-30 Kasım 2017 tarihleri arasında Giriş Sınavı yapılacaktır.

 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI PERSONEL ALIM İLANI