MEB, bundan tam 11 ay önce sözlü sınavla sözleşmeli öğretmen alımı uygulamasına geçmişti.

Sözlü sınav uygulaması önce 28 Temmuz 2016’da yayımlanan 668 sayılı KHK ile 652 sayılı MEB Teşkilat kanununa eklenmişti.

KHK ile sözlü sınav uygulaması getirildiğinde, bu düzenlemenin bir OHAL düzenlemesi olmadığı ve kanunla yürürlüğe konulması gerektiği yönünde yoğun eleştiriler olmuştu. Bu nedenle de, daha sonra ise 6755 sayılı Kanunla, KHK düzenlemesi kanuni hale getirilmişti.

MEB’in sözlü sınavla öğretmen alımını bitirebilmesi için 652 sayılı MEB Teşkilat Kanunun ek 4. maddesinde yer alan şu hükmün değiştirilmesi gerekmektedir:

“(2) Sözleşmeli öğretmenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartlar ile öğretmen kadrosuna atanabilmek için aranan özel şartları taşıyanlardan Kamu Personel Seçme Sınavı puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyonun üç katına kadar aday arasından Bakanlık tarafından yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre atanır.”
MEB Teşkilat Kanununda yer alan bu düzenlemenin değiştirilmesi için ya yeni bir KHK düzenlemesi ya da Meclis’te kabul edilecek yeni bir kanuna ihtiyaç bulunmaktadır.

Ortada kanuni bir düzenleme varken, MEB’in yönetmelik değişikliği yaparak sözlü sınavı kaldırması, mevzuat bağlamında, mümkün değildir.

http://www.memurlar.net/haber/677527/meb-sozlu-sinavla-ogretmen-alimini-nasil-kaldirabilir.html?utm_source=headlines

headline