YARGITAY BAŞKANLIĞINDAN
657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ PROGRAMCI VE SÖZLEŞMELİ ÇÖZÜMLEYİCİ ALIM İLANI

Başkanlığımız Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS B grubu); 2016 KPSSP3 puan türü (70 puan ve üzerinde alanlardan) esas alınmak suretiyle yapılacak sözlü sınav sonucu aşağıda başvuru şartları belirtilen 10 sözleşmeli programcı ve 10 sözleşmeli çözümleyici alınacaktır.

http://ilan.memurlar.net/ilan/38866/yargitay-sozlesmeli-26-personel-alacak.html

headline (1)