YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
I. GENEL BİLGİLER
1) Başkanlığın görev alanlarında tecrübeli personel ihtiyacını karşılamak üzere 5978 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, 657 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan sözleşmeli personel istihdam edilecektir.
2) Gerçekleştirilecek giriş sınavındaki nihai başarı sıralamasına göre, istihdam edilecek azami sözleşmeli personel sayısı 9’dur.
3) Yabancı dil gruplarına göre alınacak personel sayısı Tablo 2’de belirtilmiştir. Sınav Komisyonu gerekli gördüğü takdirde, dil grupları arasında kontenjan aktarımı yapabilir.
4) Giriş sınavı, yazılı ve/veya sözlü aşamalarından oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması 10 Haziran 2017 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. (Başkanlık gerekli gördüğü takdirde yalnızca sözlü sınav yapabilir.)
5) Başvurular, basvuru.ytb.gov.tr adresi üzerinden 9 Mayıs-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılacaktır.
6) Bu ilanda belirtilen tarih ve saatler, Türkiye Cumhuriyeti’nin yer aldığı saat dilimine (İleri Doğu Avrupa Zaman Dilimi, UTC+03:00) göre belirlenmiştir.
7) İlave bilgi talepleri için aşağıdaki iletişim kanalları üzerinden Başkanlıkla iletişime geçilebilecektir.

http://ilan.memurlar.net/ilan/38668/yurtdisi-turkler-baskanligi-sozlesmeli-personeli-alim-ilani.html

 

headline (6)