TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
ARAŞTIRMACI OLARAK ÇALIŞACAK TAKIM ARKADAŞLARI ARIYORUZ
Genel Bilgiler
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye’de para ve kur politikalarını düzenleyen ve banknot ihracı imtiyazına münhasıran sahip bir anonim şirkettir. Bankanın temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Banka, fiyat istikrarını sağlama amacı ile çelişmemek kaydıyla Hükümetin büyüme ve istihdam politikalarını destekler.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bağımsızlığı, güçlü örgüt yapısı, nitelikli kadrosu, teknolojik üstünlüğü ve etkili sonuçlar alma özelliği ile dünyanın önde gelen merkez bankaları arasında yer alma vizyonuyla faaliyetlerini yürütmektedir.
Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğünün ana görevi, Bankanın temel amacı olan fiyat istikrarını sağlamaya yönelik olarak, parasal aktarım mekanizmalarının incelenmesi ve uygulanacak para ve kur politikalarının belirlenmesine katkıda bulunacak ekonomik analiz ve araştırmaları yapmaktır.
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğünün ana görevi, para, kredi ve sermaye piyasaları başta olmak üzere ekonomideki tüm sektörlerin sağlıklı bir biçimde işlemesi amacıyla fiyat istikrarını temin edecek, finansal istikrarın sağlanmasına katkı yapacak politikaları oluşturmak ve uygulamaktır.

Adaylarda Aranan Özellikler
Belirtilen alanlarda lisans ya da yüksek lisans mezunu veya en geç 02.08.2017 tarihinde mezun olmak,
01.01.1987 ve sonrasında doğmuş olmak (Bankamız çalışanları için bu şart aranmaz),
İleri düzeyde İngilizce bilmek,
Sözel ve yazılı anlama ve ifade yeteneğine sahip olmak,
Matematiksel akıl yürütme yeteneği yüksek olmak,
Eleştirel düşünme becerisine sahip olmak,
Problem çözme ve analiz yönleri güçlü olmak..
Görev Tanımı
Para politikasının oluşturulması süreci ile ilgili her türlü veriyi toplamak ve derlemek,
Matematiksel, istatistiksel ve ekonometrik yöntemleri kullanarak verileri analiz etmek,
Analiz ve tahminlerle ilgili rapor ve sunum hazırlamak,
Ulusal ve uluslararası akademik yayınlar ile teknik gelişme ve uygulamaları takip etmek ve işe aktarmak,
Enflasyon Raporu ve Finansal İstikrar Raporu gibi iç ve dış yayınlara katkı sağlamak,
Ekonomi gündemini izleyerek iş geliştirmek, olası gereksinim ve sorunları tespit edip çözüm önerileri üretmek ve araştırma rotası belirlemek,
Kıdemli ekonomist ve/veya ekonomistlerin koordinatörlüğünde araştırma projelerinde yer almak.
Alınacak Kişi Sayısı: 12
Çalışma Şekli: Tam zamanlı/Kadrolu
Çalışma Yeri: Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü (10 kişi)

http://ilan.memurlar.net/ilan/38658/merkez-bankasi-arastirmaci-alim-ilani.html

headline (3)