KPSS ÖABT Sınavı Hakkında

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ

1. ALAN BİLGİSİ                 

a. Anlama ve Anlatma Teknikleri                                                                           32 SAAT 

b. Dil Bilgisi ve Dil Bilimi                                                                                          24 SAAT  

c. Çocuk Edebiyatı                                                                                                    12 SAAT  

d. Türk Halk Edebiyatı                                                                                              24 SAAT  

e. Yeni Türk Edebiyatı                                                                                              28 SAAT  

f. Eski Türk Edebiyatı                                                                                                24 SAAT  

g. Edebiyat Bilgi ve Kuramları                                                                                 8 SAAT  

2. ALAN EĞİTİMİ TESTİ                                                                                            8 SAAT  

                                                                TOPLAM: 160 SAAT      

Hafta İçi Akşam:

Salı/ Perşembe 18:15-21:45

Hafta Sonu

Cumartesi/ Pazar 09:00-13:00 / 14:00-18:00

MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ (İLKÖĞRETİM)

1. ALAN BİLGİSİ              

a. Analiz                                                                                                                  48 SAAT  

b. Cebir                                                                                                                   36 SAAT  

c. Geometri                                                                                                           20 SAAT  

d. Uygulamalı Matematik                                                                                   28 SAAT  

2. ALAN EĞİTİMİ TESTİ                                                                                      12  SAAT  

                                                              TOPLAM: 144 SAAT

Hafta İçi Akşam:

Salı/ Perşembe 18:15-21:45

Hafta Sonu

Cumartesi/ Pazar 09:00-13:00 / 14:00-18:00

FEN BİLİMLERİ/ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ

1. ALAN BİLGİSİ                  

a. Fizik                                                                                                                   80 SAAT 

b. Kimya                                                                                                                80 SAAT  

c. Biyoloji                                                                                                              80 SAAT   

d. Yer Bilimi ( Jeoloji )                                                                                          8 SAAT  

e. Astronomi                                                                                                         6 SAAT  

f. Çevre Bilimi                                                                                                        6 SAAT  

2. ALAN EĞİTİMİ TESTİ                                                                                      12 SAAT 

                                                           TOPLAM: 272 SAAT

Hafta İçi Akşam:

Salı/ Perşembe 18:15-21:45

Hafta Sonu

Cumartesi/ Pazar 09:00-13:00 / 14:00-18:00

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ

1. ALAN BİLGİSİ                 

a. Tarih                                                                                                                  60 SAAT  

b. Coğrafya                                                                                                          60 SAAT  

c. Siyaset Bilimi                                                                                                   12 SAAT  

d. Diğer Sosyal Bilim Dalları”                                                                             36 SAAT

Sosyal Bilgilerin Temelleri, Sosyal Psikoloji, Arkeoloji, Antropoloji, Sosyoloji, Felsefe, Ekonomi, Bilim Teknolojisi ve Sosyal Değişme, Sanat ve Estetik, İnsan İlişkileri ve İletişim, Günümüz Dünya Sorunları, Sosyal Proje Geliştirme

2. ALAN EĞİTİMİ TESTİ                                                                                     12  SAAT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   TOPLAM: 180 SAAT
 
Hafta İçi Akşam:

Salı/ Perşembe 18:15-21:45

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ

1. ALAN BİLGİSİ                  

a. Eski Türk Dili ve Yeni Türk Dili                                                                     40 SAAT 

b. Yeni Türk Edebiyatı                                                                                      40 SAAT 

c. Eski Türk Edebiyatı                                                                                        32 SAAT 

d. Türk Halk Edebiyatı                                                                                      21 SAAT 

2. ALAN EĞİTİMİ TESTİ                                                                                   12 SAAT 

 

                                                                TOPLAM: 148 SAAT

Hafta İçi Akşam:

Salı/ Perşembe 18:15-21:45

Hafta Sonu

Cumartesi/ Pazar 09:00-13:00 / 14:00-18:00

TARİH ÖĞRETMENLİĞİ

1. ALAN BİLGİSİ                  

a. Tarih Metodu                                                                                        6 SAAT  

b. Eski Çağ Tarihi                                                                                      10 SAAT  

c. İslamiyet Öncesi Türk Tarihi                                                               12 SAAT  

d. Orta Çağ İslam Tarihi                                                                          16 SAAT  

e. Osmanlı Tarihi                                                                                      32 SAAT  

f. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi                                                                  24 SAAT  

g. Ortaçağ’dan 20. yy Dünya Tarihi                                                       16 SAAT  

f. 20. Yüzyıl Türk ve Dünya Tarihi                                                          16 SAAT  

2. ALAN EĞİTİMİ TESTİ                                                                           12 SAAT 
 
 
                                    TOPLAM: 144 SAAT

Hafta İçi Akşam: 

Salı/ Perşembe 18:15-21:45

COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ

1. ALAN BİLGİSİ                 

a. Fiziki Coğrafya                                                                                        24 SAAT 

b. Beşeri ve Ekonomik Coğrafya                                                             36 SAAT 

c. Bölgeler ve Ülkeler                                                                                 56 SAAT 

2. ALAN EĞİTİMİ TESTİ                                                                            12 SAAT  
 
 
 
 
 
                                                 
                                                     TOPLAM: 128 SAAT
 
 
 

Hafta İçi Akşam:

Salı/ Perşembe 18:15-21:45

FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ

1. ALAN BİLGİSİ                 

a. Mekanik                                                                                                    36 SAAT  

b. Elektrik ve Manyetizma                                                                          24 SAAT  

c. Madde ve Özellikleri                                                                               12  SAAT  

d. Dalgalar ve Optik                                                                                    24  SAAT 

e. Modern Fizik                                                                                            24  SAAT 

2. ALAN EĞİTİMİ TESTİ                                                                             12  SAAT 

                                               

                                                          TOPLAM: 132 SAAT

Hafta İçi Akşam:

Salı/ Perşembe 18:15-21:45

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ

1. ALAN BİLGİSİ                

a. Hücre ve Metabolizma                                                                          24 SAAT 

b. Bitki Biyolojisi                                                                                         20 SAAT  

c. İnsan ve Hayvan Biyolojisi                                                                    36 SAAT  

d. Ekoloji                                                                                                      12 SAAT  

e. Canlılar Sınıflandırılması                                                                       12 SAAT  

f. Genetik ve Evrim                                                                                     24 SAAT  

2. ALAN EĞİTİMİ TESTİ                                                                             12 SAAT 

 

                                          TOPLAM: 140 SAAT

Hafta İçi Akşam:

Salı/ Perşembe 18:15-21:45

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ

1. ALAN BİLGİSİ                  

a. Dil Yeterliliği                                                                                              44 SAAT  

b. Dil Bilim                                                                                                     24 SAAT   

c. Edebiyat                                                                                                     24 SAAT   

2. ALAN EĞİTİMİ TESTİ                                                                               28 SAAT  

                                                      TOPLAM: 120 SAAT

Hafta İçi Akşam:

Salı/ Perşembe 18:15-21:45

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ

1. ALAN BİLGİSİ                

a. Hücre ve Metabolizma                                                                          24 SAAT 

b. Bitki Biyolojisi                                                                                         20 SAAT  

c. İnsan ve Hayvan Biyolojisi                                                                    36 SAAT  

d. Ekoloji                                                                                                      12 SAAT  

e. Canlılar Sınıflandırılması                                                                       12 SAAT  

f. Genetik ve Evrim                                                                                     24 SAAT  

2. ALAN EĞİTİMİ TESTİ                                                                             12 SAAT 

 

                                          TOPLAM: 140 SAAT

Hafta İçi Akşam:

Salı/ Perşembe 18:15-21:45

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

1. ALAN BİLGİSİ                  

a. Temel Matematik                                                                                       20 SAAT 

b. Genel Biyoloji                                                                                             24 SAAT 

c. Genel Fizik                                                                                                   20 SAAT  

d. Genel Kimya                                                                                               20 SAAT  

e. Türk Dili                                                                                                       20 SAAT 

f. Cum. Dönemi Türk Edebiyatı                                                                   16 SAAT 

g. Çocuk Edebiyatı                                                                                         16 SAAT  

h. Uygarlık Tarihi                                                                                           16 SAAT  

i. Türk Tarihi ve Kültürü                                                                                16 SAAT  

j. Genel Coğrafya                                                                                           16 SAAT  

k. Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği                                                             16 SAAT  

2. ALAN EĞİTİMİ TESTİ                                                                                20 SAAT 

                                                         TOPLAM: 220 SAAT

Hafta İçi Akşam:

Salı/ Perşembe 18:15-21:45

REHBER ÖĞRETMENLİĞİ

1. ALAN BİLGİSİ                  

a. Temel Psikoloji Kavramları                                                                     12 SAAT   

b. Psikolojik Danışma Kuram, İlke ve Teknikleri                                      32 SAAT  

c. Davranış Ve Uyum Problemleri                                                              16 SAAT   

d. Bireyi Tanıma Teknikleri                                                                          12 SAAT   

e. Bireyle ve Grupla Psikolojik Danışma                                                    12 SAAT

f. Mesleki Rehberlik Ve Kariyer Danışmanlığı                                           12 SAAT 

g.PDR’de Araştırma Ve Program Geliştirme                                               8  SAAT   

h.PDR’de Okul Ve Rehberlik Hizmetleri                                                       8  SAAT   

ı. Meslek Etiği Ve Yasal Konular                                                                     8  SAAT   

 

                                                                  TOPLAM: 120 SAAT

Hafta İçi Akşam:

Salı/ Perşembe 18:15-21:45

 

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ

1. ALAN BİLGİSİ                  

a. İnsan Anatomisi Ve Fizyoloji                                                                       6 SAAT   

b. Psikoloji                                                                                                          8 SAAT   

c. Anne-Çocuk Sağlığı Ve İlkyardım                                                              12 SAAT  

d. Anne-Çocuk Beslenme                                                                                8 SAAT   

e. Erken Çocukluk Döneminde Gelişim                                                      20 SAAT  

f. Yaratıcılık Ve Geliştirilmesi                                                                           4 SAAT    

g.Çocukta Oyun Gelişimi                                                                                  4 SAAT    

h.Çocuk Edebiyatı                                                                                            12 SAAT  

ı. Çocuk Ruh Sağlığı                                                                                         12 SAAT  

i. Drama                                                                                                              4 SAAT    

j. Anne- Baba Eğitimi                                                                                       12 SAAT   

k. İlköğretime Hazırlık                                                                                      12 SAAT  

l. Okul Öncesi Eğitimine Giriş                                                                         12 SAAT   

m.Okul Öncesi Özel Öğretim Yöntemleri                                                     12 SAAT   

2. ALAN EĞİTİMİ TESTİ                                                                                    16 SAAT   

                                       TOPLAM: 154 SAAT

Hafta İçi Akşam:

Salı/ Perşembe 18:15-21:45

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ

1. ALAN BİLGİSİ                  

a. Temel Dini Bilgiler                                                                                        24 SAAT 

b. Kur’an ı Kerim’in İçeriği-Tefsir                                                                    20 SAAT  

c. HZ. Muhammed’in Hayatı                                                                           20 SAAT  

d. İslam Ahlakı ve Felsefesi                                                                             16 SAAT  

e. Mezhepler ve Yorumları                                                                              12 SAAT 

f. Din Bilimleri, Sosyolojisi, Psikolojisi, Tarihi, Felsefesi                              28 SAAT  

 2. ALAN EĞİTİMİ TESTİ                                                                                   12 SAAT  

                                                      TOPLAM: 132 SAAT

Hafta İçi Akşam:

Salı/ Perşembe 18:15-21:45