Anasayfa » SINAVLAR » Kurum Sınavları » 2009 Yılı
ZİRAAT BANKASI SERVİS GÖREVLİSİ SINAV İLANI

ZİRAAT BANKASI SERVİS GÖREVLİSİ SINAV İLANI

Görev Tanımı

Bankacılık hizmet ve faaliyetlerini T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin mevzuatına ve iş

akışlarına uygun olarak yürütmek üzere görevlendirilecektir.

Sınava Katılma Genel Şartları

1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak

üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine

karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,

inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan

veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat

karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi

kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

4. Tüm adaylar için 01.01.1980 ve sonrası doğumlu olmak,

5. İşin gerektirdiği sağlık koşullarına sahip olmak ve yurdun her yerinde devamlı görev

yapmasına engel bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile tevsik etmek,

6. Bankalar Kanunu’na göre Bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

7. İşe alım tarihi itibarıyla askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlikle

ilişkisi bulunmamak,

8. Diğer resmi ve özel kurum veya kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak

veya mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak,

gerekmektedir.

Sınava Katılma Özel Şartları Servis Görevlisi

Öğrenim

Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Yüksekokul veya Fakülteleri ile bunlara denkliği

yetkili makamlarca onaylanmış yabancı ülkelerdeki Yüksekokul ve Fakültelerin ekli tabloda

belirtilen bölümlerinden birinden mezun olmak,

Sınav

ÖSYM tarafından 30 Haziran–01 Temmuz 2007 ve 28 – 29 Haziran 2008 tarihlerinde

yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) “KPSSP3, “KPSSP4”, “KPSSP5”, puan

türlerinin birinden 70 ve üzeri puan almış olmak gerekmektedir.

SERVİS GÖREVLİSİ

Başvuru Yöntemi ve Süresi

Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla yapılacak olup şahsen veya posta ile yapılan

başvurular kabul edilmeyecektir.

1. Bankamız internet sayfasında (www.ziraatbank.com.tr) bulunan İş Başvuru

formuna T.C. Kimlik Numaranız ve tarafınızca belirlenen şifre ile giriş yaptığınızda

kontrol amaçlı adınız ve soyadınız ekrana gelecektir. Bilginin şahsınıza ait olması

halinde “Devam Butonu”nu kullanarak başvuru işlemine başlanılacaktır.

2. Formda yer alan fotoğraf ekle butonu aracılığıyla, 302 X 362 boyutunda (JPEG)

formatında (son 6 ay içinde çekilmiş, başı açık, şahsınızı kolaylıkla tanıtabilecek

nitelikteki) vesikalık fotoğrafınızı sisteme yüklemeniz gerekecektir.

3. Formun pozisyon seçimi ekranından “Servis Görevlisi“ seçilecek ve ekteki listeden

sadece bir Şube/Bölge Başkanlığı tercihinde bulunulacaktır.

4. Formda yer alan alanların doğru ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

5. Formda beyan ettiğiniz özgeçmiş bilgilerinin sınav başvuru koşullarına uymaması

halinde başvurunuz sistem tarafından engellenecektir.

6. Formda belirttiğiniz KPSS yılı ve puan türüne göre puanınız ÖSYM veri

tabanından otomatik olarak yüklenecektir. Ayrıca puan girişi yapmanız

gerekmemektedir.

7. Tüm adayların müracaatları bittikten sonra, başvurularınız değerlendirilecektir.

Aranan nitelikleri taşımadığı anlaşılan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin sınavları geçersiz

sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal

edilecektir.

Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizlediği anlaşılan aday, bundan doğacak

sorumlulukları peşinen kabul etmiş sayılır ve gerçek dışı beyanla işe alımdan dolayı

Banka’nın uğrayabileceği her türlü zarardan sorumlu olur.

Başvurular 23.02.2009 Pazartesi günü başlayacak ve 06.03.2009 Cuma günü saat

18.00’de sona erecektir.

Değerlendirme ve Mülakata Çağırma

Müracaatı kabul edilen adaylardan her Şube/Bölge Başkanlığı için ayrı ayrı olmak üzere

en yüksek puandan başlanarak sıralanmak suretiyle aday listeleri oluşturulacak, o Şube/Bölge

Başkanlığı için tercihte bulunan adaylardan, o Şube/Bölge Başkanlığı için belirlenen

kontenjanın 4 (dört) katı sayıda aday (son adayla aynı puanı alan tüm adaylar) İnsan

Kaynakları Daire Başkanlığınca mülakata çağırılacaktır. Mülakat tarihi, yeri ve yanlarında

getirecekleri belgeler mülakata hak kazanan adaylara Bankamız internet sitesinde ilan yoluyla

duyurulacaktır.

SERVİS GÖREVLİSİ

Nihai Değerlendirme

Adaylar İnsan Kaynakları Yönetimince oluşturulacak komisyon tarafından

değerlendirilmek üzere mülakata alınacaktır. Mülakatta 70`in altında puan alanlar başarısız

sayıldıklarından başarı sıralamasına dahil edilmeyecek ve bu adaylar için nihai başarı notu

hesaplaması yapılmayacaktır.

Mülakatta 70 ve üstünde puan alan aday tarafından seçilen KPSS puanı ile mülakat

notunun ortalaması alınarak bulunacak not adayın nihai başarı notu olacaktır. Her bir

Şube/Bölge Başkanlığını tercih eden adaylar o Şube/Bölge Başkanlığı için en yüksekten aşağı

doğru puanlarına göre sıralanacak ve kontenjan kadar asil ve yedek adaylar belirlenecektir.

Oluşturulan listeler Bankamız internet sitesinde ilan edilecektir.

Atama

Kazanan adayların kendilerine bildirilen tarihe kadar istenilen belgelerle birlikte müracaat

etmeleri halinde tercih ettikleri Şube/Bölge Başkanlığına atamaları yapılacaktır. Müracaat

etmeyen adayların yerine, o Şube/Bölge Başkanlığı için yedek aday listesinden en yüksek

puan alandan başlamak üzere atama yapılacaktır. Ataması yapılarak göreve başlayanlar

atandıkları Şube/Bölge Başkanlığında en az 5 yıl süre ile (yer değişikliği talep

edilemeyecektir) görev yapacaklardır.

 

Adayların başvuruda bulunmadan önce aşağıda belirtilen açıklamalara dikkat etmesi gerekmektedir.
  
“Servis Görevlisi” pozisyonuna başvuracak adaylar aşağıda yer alan “MEZUNİYET BÖLÜM TABLOSU” ndan mezun oldukları bölümün Bankamızca aranan bölümlere uyup uymadığını kontrol ederek başvurularını yapmalıdır.

Adayların öğrenim durumu bilgisi için KPSS’de beyan etmiş oldukları bölüm esas alınacağından çift anadal diplomasına sahip olan, iki ayrı lisans programından mezun olan veya formasyon eğitimi alıp öğretmen olarak KPSS’ye giren adayların “Öğrenim Bilgileri” menüsünde yer alan  “Diğer Üniversite Bölüm” alanına bu durumu mutlaka açıkça yazmaları gerekmektedir.
 
14 TEMMUZ 2008 ALIM SONUÇ LİSTESİ'ne linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 

SERVİS GÖREVLİSİ ÖZEL ŞARTLAR
SERVİS GÖREVLİSİ İHTİYAÇ TABLOSU
SERVİS GÖREVLİSİ MEZUNİYET BÖLÜM TABLOSU

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

İRTİBAT BİLGİLERİ:

ADRES:
T.C ZİRAAT BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI
G.M.K BULVARI NO:164 TANDOĞAN/ANKARA

TELEFON:0-(312) 584 2228-2208
                           584 2226-2308

 
 
Genel Yetenek - Kültür/ Lisans
Kpss-A Grubu - Alan Bilgisi
Kpss Öğretmenlik - ÖABT
Eğitim Bilimleri
Adli- İdari Hakimlik
İstatistik
Genel Yetenek-Kültür/ Lise
Ales - Dgs
Deneme Sınav Takvimi
<Şubat 2016>
PtSaÇaPeCuCtPz
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29123456
 
AKTİVİTE DETAYI
Etkinlik:
Etkinlik Tarihi:
Yer:
MERKEZ
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres :
Tel :
Faks :
Mail :
GMK Bulvarı No:19 Kızılay, ANKARA
0(312) 229 84 94
0(312) 229 84 94
yaklasim@yaklasimkariyer.com